journalisten.no: Momsforskriften på plass: Fagpressen er skuffet

journalisten.no: Momsforskriften på plass: Fagpressen er skuffet

Momsforskriften på plass: Fagpressen er skuffet (Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix)

Del: 

Skuffet, men forventningsfull

Vi kan ikke legge skjul på at vi er skuffet over at regjeringen i dag gjennom Finansdepartementet legger frem en forskrift som fortsatt beskriver at digital redaktørstyrt dybdejournalistikk henvises til statiske utgaver ingen etterspør. Dette er en publiseringsform som ikke fungerer i en moderne tid og for digitale utgaver. 

les saken på journalisten.no

Det hjelper lite at man i forskriften øker antallet utgaver, eller vise til at det ikke er et krav om å utgi papir, så lenge det er en nummerert statisk utgavebeskrivelse som ligger til grunn. 

Digital journalistikk er i sin natur dynamisk og løpende. I det korte perspektivet er det derfor liten eller ingen faktisk endring for dybdejournalistikken i lovendringen som innføres nå 1. juli 2019. 

Den avgiftsmessige diskrimineringen av dybdejournalistikken fortsetter.

Klare forventinger

Det er et absolutt lyspunkt at finansminister Siv Jensen så tydelig i pressemeldingen sier: « Det arbeides videre med en avgrensning som i større grad tar høyde for fremtidig utvikling av elektroniske tidsskrifter»

Videre sier finansministeren:

"virkeligheten for mange elektroniske tidsskrifter at det arbeides kontinuerlig med publisering og oppdatering. Vi ønsker å fremme innovasjon, og vil sikre at regelverket ikke er begrensende for den digitale utviklingen. Derfor arbeider vi videre med mål om å finne en avgrensning som i større grad åpner for å utnytte mulighetene som ligger i digital publisering, sier finansminister Siv Jensen (Frp). Dette arbeidet skal være ferdigstilt så raskt som mulig og senest innen utgangen av 2019, forutsatt at eventuell statsstøtteproblematikk er avklart med ESA."Fagpressen opplever at regjeringen peker på at moderne digital publisering er dynamisk. Fagpressen og andre medieorganisasjoner har en rekke ganger beskrevet hvordan fritak effektivt kan innføres.

- Når finansministeren nå peker på at de skal arbeide med en avgrensning for dynamiske utgaver, og som skal være klar innen utgangen av 2019 - så har vi forventninger til et resultat som faktisk vil fungere. 

- Det er på høy tid å slutte å diskriminere viktig norsk redaktørstyrt journalistikk avgiftsmessig. 

Fagpressen bistår gjerne departementet slik at de i løpet av 2019 får beskrevet et regelverk som faktisk kan fungere for moderne digital publisering, slik finansministeren sier i pressemeldingen.

Les forskriften her:

Her skriver medier24 om saken også.

Les også: