IRM tror på et bedre år i 2024 – med mindre nedgang for fagpresse

IRM tror på et bedre år i 2024 – med mindre nedgang for fagpresse

Madeleine Thor fra IRM presenterte statistikk og prognoser for medienes annonseomsetning. (Foto: BN).

Del: 

– Fagpressen har mistet drøyt 9 prosent siden toppåret 2008. Men dere har virkelig klart dere langt bedre enn mange andre kanaler, sa Madeleine Thor på Fagpressedagen onsdag.

2008-målingen hadde ennå ikke innført skillet mellom papir og digital, og det må hensyntas når man sammenlikner tallene. Likevel er det verd å ta med seg at i perioden mellom 2008 og 2023 har Fagpressen tapt omlag ni prosent, mens aviser på papir har mistet 40 prosent av sin omsetning.

– Fagpressen har jo beholdt sin sterke posisjon på papir, kommenterte Madeleine Thor som er direktør i statistikkselskapet Institut för Reklam- och Mediestatistik, IRM.

IRMs prognose for 2023 ligger på et lite pluss med 0,4 prosent for totalmarkedet, og en nedgang på mellom 8 og 9 prosent for fagpresse.

– For totalmarkedet tror vi på en litt større vekst, omlag + 2,0 prosent. Fagpressen tror vi vil klare seg bedre i 2024, med en liten nedgang på omkring 1,5 prosent, sa Madeleine Thor.

Fagpressekatalogen

fagpressekatalogen.no

Her er oversikt over alle medlemmene i Fagpressen.
Med informasjon om mediet, kontaktpersoner, opplag, utgivelser, priser, osv.

Annonsekampanje 2024


Her finner du den siste kampanjen til Fagpressen. Hent annonsene her!
Les også:
  • Selskapene fusjonerer for å være bedre rustet i møte med AI, falske nyheter og globale konkurrenter.

  • Fagpressens kontor i Pressens hus holder sommerstengt i fire uker fra 8. juli. Administrasjonen ønsker alle en riktig god sommer!

  • – Det er viktig å ha kontroll på egne data om de digitale leserne. Nå har Fagpressen en ferdig løsning, som vi har testet og vet at fungerer. Medlemmene betaler ingenting for å være med!