IRM tror på et bedre år i 2024 – med mindre nedgang for fagpresse

IRM tror på et bedre år i 2024 – med mindre nedgang for fagpresse

Madeleine Thor fra IRM presenterte statistikk og prognoser for medienes annonseomsetning. (Foto: BN).

Del: 

– Fagpressen har mistet drøyt 9 prosent siden toppåret 2008. Men dere har virkelig klart dere langt bedre enn mange andre kanaler, sa Madeleine Thor på Fagpressedagen onsdag.

2008-målingen hadde ennå ikke innført skillet mellom papir og digital, og det må hensyntas når man sammenlikner tallene. Likevel er det verd å ta med seg at i perioden mellom 2008 og 2023 har Fagpressen tapt omlag ni prosent, mens aviser på papir har mistet 40 prosent av sin omsetning.

– Fagpressen har jo beholdt sin sterke posisjon på papir, kommenterte Madeleine Thor som er direktør i statistikkselskapet Institut för Reklam- och Mediestatistik, IRM.

IRMs prognose for 2023 ligger på et lite pluss med 0,4 prosent for totalmarkedet, og en nedgang på mellom 8 og 9 prosent for fagpresse.

– For totalmarkedet tror vi på en litt større vekst, omlag + 2,0 prosent. Fagpressen tror vi vil klare seg bedre i 2024, med en liten nedgang på omkring 1,5 prosent, sa Madeleine Thor.

Høstkampanje 2023


Her finner du den siste kampanjen til Fagpressen. Hent annonsene her!

Fagpressekatalogen

fagpressekatalogen.no

Her er oversikt over alle medlemmene i Fagpressen.
Med informasjon om mediet, kontaktpersoner, opplag, utgivelser, priser, osv.

Les også:
  • Tusen takk – jubileumsgaven ble på hele 42 850 kroner.
    Fagpressen ønsket seg pengegave til Reportere uten grenser som gave til sitt 125-årsjubileum.

  • «Medieklagenemnda er etter dette kommet til at både Medietilsynets mangelfulle, nesten fraværende, analyse av innholdet i FriFagbevegelse, og unnlatelsen av å fremlegge søknaden for Fagutvalget, utgjør klare saksbehandlingsfeil. Disse feilene er det grunn til å regne med at kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, og dette medfører at vedtaket er ugyldig, jf. forvaltningsloven § 41.» Utdanningsnytt mottok en likelydende tekst fra Medieklagenemnda i dag, onsdag.
    Medieklagenemnda er altså svært tydelig i sitt budskap om behandling av klagene fra FriFagbevegelse.no og Utdanningsnytt.no. Begge søkte innovasjonsstøtte, begge fikk avslag hos Medietilsynet .

  • Fagpressen støtter kjøp av lesertallene som Kantar tilbyr Fagpressens opplagskontrollerte fagblader.