Hovedfunn fra undersøkelsen om seksuell trakassering i mediebransjen

Hovedfunn fra undersøkelsen om seksuell trakassering i mediebransjen

Foto: NTB Scanpix.

Del: 

178 personer har svart at de er blitt seksuelt trakassert de siste seks månedene.
Det var svært god respons på undersøkelsen om seksuell trakassering i mediebransjen som ble sendt ut i november. Resultatene viser at unge, midlertidig ansatte kvinner er mest utsatt.

Resultatene fra kartleggingen ble fredag morgen lagt fram på en felles pressekonferanse i Oslo.
Dette er hovedfunnene:

178 personer seksuelt trakassert de siste seks månedene
Når ansatte og frilansere i mediebransjen blir spurt om de har blitt seksuelt trakassert i jobbsammenheng de siste seks månedene, svarer 5 prosent av kvinnene og 1 prosent av mennene ja. Det tilsvarer et gjennomsnitt på 3 prosent. Av de 178 personene som svarer at de er seksuelt trakassert, er 149 kvinner og 30 menn. 

Unge, midlertidig ansatte mest utsatt
7,5 prosent av alle midlertidig ansatte rapporterer at de er blitt seksuelt trakassert de siste seks månedene. Mer enn 1 av 10 kvinner under 30 år (11,1 prosent) sier at de har blitt seksuelt trakassert de siste seks månedene. Denne gruppen kjennetegnes ved at de har kortere ansiennitet og i større grad er midlertidig ansatt.

Kvinner opplever oftere uønsket seksuell atferd enn menn
Hver femte kvinne har de siste seks månedene opplevd å få uønskede verbale kommentarer med seksuelle undertoner. Blant menn er det fem prosent som rapporterer det samme. Ni prosent av kvinnene i undersøkelsen rapporterer om uønsket fysisk kontakt, mens to prosent av mennene rapporterer om det samme.

Nær 3 prosent av alle som svarte. har de siste seks månedene opplevd uønskede, ubehagelige seksuelle tilnærmelser, inkludert seksuelle overgrep, forsøk på voldtekt eller faktisk voldtekt.

Kolleger og ledere i egen bedrift er de som oftest står bak
I 42 prosent av tilfellene er det en kollega som står bak den uønskede seksuelle atferden, i 23 prosent av tilfellene er det en leder.

Veldig god respons på undersøkelsen
Drøyt 5700 svar er registrert på undersøkelsen som ble sendt ut 21. november med svarfrist 1. desember. Ser vi på hvem som har besvart undersøkelsen, er fordelingen på kjønn omtrent som i befolkningen generelt. På alder ser vi naturlig nok flere i yrkesaktiv alder enn i samfunnet generelt. Det er også en noe større andel kvinner blant de yngre og en noe større andel menn blant de eldre. Norsk Journalistlag, Mediebedriftenes Landsforening, Fagpressen, Landslaget for lokalaviser og Norsk Redaktørforening står samlet bak undersøkelsen, som er besvart anonymt.

For mer informasjon om undersøkelsen, kontakt:

Mediebedriftenes Landsforening – Trine Ohrberg-Rolfsrud
trine@mediebedriftene.no – tlf 92062196

Norsk Journalistlag – Gunhild Mohn
gunhild.mohn@nj.no - tlf 41 21 70 43

Norsk Redaktørforening – Reidun Kjelling Nybø
rkn@nored.no - tlf 91 10 55 11

Landslaget for lokalaviser – Lene Pernille Østberg
lene@lla.no   - tlf 452 89 222 

Fagpressen – Berit Nyman
bn@fagpressen.no - tlf 93 43 33 45

Fagpressekatalogen

fagpressekatalogen.no

Her er oversikt over alle medlemmene i Fagpressen.
Med informasjon om mediet, kontaktpersoner, opplag, utgivelser, priser, osv.

Annonsekampanje 2024


Her finner du den siste kampanjen til Fagpressen. Hent annonsene her!
Les også:
  • Selskapene fusjonerer for å være bedre rustet i møte med AI, falske nyheter og globale konkurrenter.

  • Fagpressens kontor i Pressens hus holder sommerstengt i fire uker fra 8. juli. Administrasjonen ønsker alle en riktig god sommer!

  • – Det er viktig å ha kontroll på egne data om de digitale leserne. Nå har Fagpressen en ferdig løsning, som vi har testet og vet at fungerer. Medlemmene betaler ingenting for å være med!