Helthjem tar nye produktgrep og tilbyr Fagpressen profesjonelt kundesenter!

Helthjem tar nye produktgrep og tilbyr Fagpressen profesjonelt kundesenter!

Fagpressen og Helthjem, her ved Per Brikt Olsen og Per Iversen, ser frem til at det nye kundesenteret kommer i gang. (Foto: Camilla Briså).

Del: 

Helthjem Mediapost oppretter nytt kundesenter og ny forbedret ordning for ettersending - inkludert i distribusjonsprisen.
– Dette er gode og framtidsrettede grep fra Helthjem som vil bedre opplevelsen for alle medlemmer som bruker distribusjonen til Helthjem Mediapost, sier adm. direktør i Fagpressen Per Brikt Olsen.

– Konkret betyr dette at det blir etablert et eget telefonnummer for Fagpressens medlemmer. Da kommer man i direkte kontakt med Fagpressens kundesenter. Her kan dine abonnenter ringe og melde fra, dersom de ikke har fått sitt blad. De vil da få etterlevert utgaven de mangler. Du som redaktør vil få tilsendt en liste med oversikt over etterleveringene etter hver distribusjon.
– Hvis årsaken til manglende levering er feil i adresselister, er det avgjørende at det etableres en rutine for å rette opp dette til neste gang, fortsetter Olsen.
– For dem som ønsker at kundesenteret skal gjøre mer enn å behandle, ettersende og rapportere, kan vi anbefale å inngå egen avtale med kundesenteret om dette. Også dette har vi fremforhandlet svært gunstige betingelser på.

Enkelte av Fagpressens medlemmer har særskilt avtale med Helthjem. De må avtale enkeltvis med Helthjem hvordan bruk av kundesenteret løses i det enkelte tilfelle.
Per Brikt Olsen oppfordrer alle til å ta kontakt med Camilla i Fagpressen eller Elinor i Helthjem, og slik sikre at bladene kan fases inn i dette nye tilbudet.
– Vi forventer at samtlige som ønsker å benytte det nye tilbudet, er faset inn i løpet av tre måneder, sier Olsen.

Profesjonelt kundesenter
– Helthjem har nylig inngått en avtale med Kulant som er en nasjonal leverandør av kundesentertjenester. De vil profesjonalisere den eksisterende tjenesten Helthjem utfører for deg som utgiver i dag, og øke dine abonnenters opplevde service og kvalitet. I tillegg gir det deg bedre tilbakerapportering etter at en distribusjon er gjennomført, forteller direktør Per Iversen i Helthjem Mediapost.
For deg som kunde av Helthjem, blir den største endringen at kundesenteret vil være tilgjengelig på telefon og svare på direkte henvendelser som gjelder distribusjon fra dine abonnenter/lesere.
Medlemmer av Fagpressen som har inngått tilslutningsavtale med Fagpressen, vil bli overført til det nye kundesenteret etter avtale med Helthjem Mediapost.
– Målet er at alle får kundeservice fra Kulant innen 1. februar 2022. Den nye tjenesten er en inkludert tjeneste i distribusjonsprisen, sier Iversen.

– Vi har forventninger om at kundesenteret blir en merkbar og varig forbedring for våre medlemmer, sier Per Brikt Olsen.
Innfasingen i kundesenteret vil følge et «første mann til mølla»-prinsipp.
– Vi anbefaler derfor at du melder din interesse og sørger for å inngå tilslutningsavtale med Fagpressen, slik at du er en del av distribusjons-fellesskapet. Din forretningsmessige avtale vil fortsatt være direkte med Helthjem, sier Olsen.

Sikrer adressekvaliteten
Høy adressekvalitet er en særs viktig del av en distribusjon, derfor vasker og forbedrer nå Helthjem alle filer fra Fagpressens kunder før distribusjon. Filene vaskes opp mot Folkeregisteret, Postens register, og telekom-registere. I tillegg påføres etasje og leilighetsnummer der dette mangler.
– Gjennom løsningen fanger vi også opp fast og midlertidig flytting som ikke er ajourført i kundenes abonnementsregister, og vi settes dermed i stand til å levere riktig første gang. Så istedenfor å distribuere feil for å så ta det i retur, retter Helthjem opp dataene i forkant og distribuerer mer presist til mottaker. Dette er veldig bra for kundene – og det ligger også en miljøfaktor i dette, sier Per Iversen.

Forbedret ordning for ettersending
– For ytterligere å bedre kundeopplevelsen, har vi også utviklet en ny etterbestillingsløsning som vi tilbyr Fagpressens medlemmer. Løsningen skal bidra til at mottakere som av en eller annen grunn ikke har mottatt sitt magasin, raskt og effektivt skal kunne få etterlevert produktet.
– Etterleveringen skjer gjennom vår ekspresspakke-løsning. Det innebærer at mottakerne vil ha produktet 1–4 dager etter at de meldte inn klagen. Magasinet sendes ut med sporing, slik at vi kan følge etterleveringen helt fram til mottaker, sier administrerende direktør i Helthjem Mediapost, Per Iversen.

Bestilling av etterlevering vil bli håndtert av kundesenteret Kulant, enten via direkte kontakt med abonnenter og lesere, eller via epostbestilling direkte fra deg som redaktør.
– Gjennom Helthjems nye adresseløsning, profesjonalisert kundesenter og ny etterleveringsløsning, vil produktet bli bedre, og vi vil skape større trygghet rundt distribusjonen. Vi jobber hele tiden med å gi kundene det beste produktet og tilrettelegge for alle dyktige bud der ute, sier Per Iversen.

Vil dere høre mer om disse produktene? Ta kontakt med Camilla Briså (cgb@fagpressen.no eller tlf. 926 97 613) i Fagpressen eller Elinor Skredlund (elinor.skredlund@helthjem.no eller tlf. 472 76 872) i Helthjem.

Les også: