Helthjem satser på grønn transport

Helthjem satser på grønn transport

Helthjems nye elkjøretøy klar for å distribuere Fagpressens fagblader. Fra venstre Ingar Merli, Jens Aardalsbakke og Jon Isnes Helland fra Amedia Distribusjon - som står bak kjøpet av 300 kjøretøy. Foto: Amedia Distribusjon.

Del: 

Helthjem skal nå distribuere Fagpressens fagblader med elkjøretøy. 300 nyinnkjøpte Paxster skal sørge for en miljøvennlig utlevering.

– Denne omfattende overgangen til miljøvennlig avis- og pakkedistribusjon betyr at vi er helt fremst blant alle distribusjonsselskaper i Norge på dette området. For oss er overgangen til Paxster ett av flere viktige grep i strategien for hvordan vi ønsker å møte framtiden, sier administrerende direktør Per Iversen i Helthjem.

Det siste året er elbilene testet ut i all slags vær og føreforhold. De vil i løpet av 2021 bli tatt i bruk i byer og tettsteder over hele landet. Fagpressens medlemmer som bruker Helthjem som distributør, vil nå få en miljøvennlig distribusjon av fagblader sine.

– Dette blir bra både for miljøet og for Fagpressens medlemmer. Vi har svært miljøbevisste medlemmer, og dette en ekstra god nyhet, sier FTD-ansvarlig Camilla Briså i Fagpressen.

Fagpressen trykk og distribusjon (FTD) er en tjeneste for medlemmer i Fagpressen, der vi forhandler samlet for å oppnå best mulige priser på trykking, pakking/adressering og distribusjon. Vil du vite mer om distribusjonsmulighetene med Helthjem? Ta kontakt med Camilla Briså på cgb@fagpressen.no eller telefon 926 97 613.

 

Les også:
  • - KOM24 skal være underlagt pressens etiske regelverk og derfor ønsker vi også tett tilknytning til Fagpressen, sier ansvarlig redaktør Erik Waatland.

  • Det spissformulerte temaet fikk fram interessante sider i tirsdagens digitale FRF-samling. Innlederne fortalte om lesernes hunger etter nyheter og oppslutning om de redaktørstyrte mediene. Samtidig var de opptatt av hva som kan bli krevende langtidsvirkninger av å jobbe under koronatiltak "... når adrenalinet er borte", som nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken fra VG formulerte det.

  • -Vi i Handikapnytt har valgt å slutte oss til FTD-avtalen med Helthjem og Akershus Reklame Team både for å spare kostnader, men også fordi vi ønsker å være med på utviklingen av en moderne og framtidsrettet distribusjonsløsning for trykte medier, sier ansvarlig redaktør Ivar Kvistum.