Har du søkt innovasjonsstøtte og fått avslag?

Har du søkt innovasjonsstøtte og fått avslag?

Per Brikt Olsen ber alle som har mottatt avslag på innovasjonsstøtte, om å sende begrunnelsen for avslaget til Fagpressen. – Vi vil lese alle begrunnelsene nøye, og gå i dialog med departementet for å få til en endring, sier Olsen. (Foto: BN).

Del: 

Fagpressen ønsker kopi av avslaget ditt. Det er fint om du sender det til fagpressen@fagpressen.no

– Fagpressen har behov for å lese begrunnelsene som den enkelte har fått for avslaget, for å vurdere disse opp mot forskriften, sier Fagpressens direktør Per Brikt Olsen.

– Vi tror ikke det er formålstjenlig å klage på enkeltvedtak nå. Vi tror problemet ligger i at departementet har laget en for snever forskrift, sier han.

For to år siden åpnet myndighetene for at fagmedier skulle bli del av støtteordningen for innovasjon og utvikling. I fjor fikk samtlige søkere avslag. Fagpressen gikk sammen med LO Media og Utdanningsnytt og klaget inn deres avslag. Medieklagenemnda opphevet Medietilsynets avslag, fordi de mente at søknadene var behandlet feil, og Medietilsynet fikk beskjed om å endre sin praksis.

– Det betyr at Medietilsynet i i år har vurdert alle fagpressesøknader etter nye rutiner, opp mot lov og forskrift. De har likevel kommet fram til å gi avslag på alle enkeltsøknader. Riktignok er én søknad om et sentralt digitalprosjekt om felles FagpressenID innvilget. Det er forskning.no, som på vegne av Fagpressen som helhet, som har fått innvilget denne.

– Nå skal vi i Fagpressen lese samtlige begrunnelser for avslagene, for å vurdere disse opp mot forskriften.

– Kulturdepartementet åpnet støtteordningen for journalistikk fra smalere temaområder som er av viktighet for et bredt publikum. Når alle søknader fra Fagpressens medlemmer får avslag, opplever vi det som stikk i strid med det politiske ønsket om å åpne for redaktørstyrt dybdejournalistikk. Det oppleves også som i direkte strid med begrunnelser i høringsnotatet departementet sendte ut i forbindelse med den nye forskriften. Her er det et stort gap mellom hva man sier og hva Medietilsynet har fått forskrift til å gjøre; kommenterer Per Brikt Olsen.

Fagpressen kommer nå til å få gjort en juridisk vurdering av avslagene, ved Fagpressens advokat. Videre vil man gå i dialog med departementet og mediepolitikerne for å få endret lov og forskrift, slik at det blir samsvar mellom myndighetenes beskrivelse og forskrifens rammer.

Fagpressekatalogen

fagpressekatalogen.no

Her er oversikt over alle medlemmene i Fagpressen.
Med informasjon om mediet, kontaktpersoner, opplag, utgivelser, priser, osv.

Annonsekampanje 2024


Her finner du den siste kampanjen til Fagpressen. Hent annonsene her!
Les også:
  • Selskapene fusjonerer for å være bedre rustet i møte med AI, falske nyheter og globale konkurrenter.

  • Fagpressens kontor i Pressens hus holder sommerstengt i fire uker fra 8. juli. Administrasjonen ønsker alle en riktig god sommer!

  • – Det er viktig å ha kontroll på egne data om de digitale leserne. Nå har Fagpressen en ferdig løsning, som vi har testet og vet at fungerer. Medlemmene betaler ingenting for å være med!