To grupper i Fagpressen må nå vurdere å søke korona-støtte!

To grupper i Fagpressen må nå vurdere å søke korona-støtte!

Adm. direktør Per Brikt Olsen oppfordrer medlemmene til å vurdere å søke koronakompensasjon på nytt nå når regjeringen har justert forskriften. (Foto: BN).

Del: 

Torsdag 10. september klokken 12.00 åpner søkeportalen for korona-kompensasjon hos Medietilsynet for en ny runde. – Dette er en ny mulighet som bør benyttes av to grupper blant våre medlemmer, sier adm. direktør Per Brikt Olsen.

Han peker på disse to gruppene: De som har sesongvarier omsetning og feriepenger, og de som ikke har sammenliknbare resultater mellom 2019 og 2020.

1. Medlemmer som har bedre resultat på våren enn gjennomsnittsresultatet for hele året, vil kunne få en langt bedre kompensasjon ved å sammenlikne det faktiske driftsresultatet i den faktiske perioden i henholdsvis 2019 og 2020.

– Det er nå valgfritt om man vil sammenlikne med årsgjennomsnittet multiplisert med 3,5 – eller det faktiske resultatet. Gå inn og test dette i kalkulatoren, og finn ut hvordan dette slår ut for din publikasjon, oppfordrer Fagpressens Per Brikt Olsen.

2. Hvis du på grunn av strukturelle årsaker ikke har sammenliknbare resultater i 2019 og 2020, så må du vise til paragraf 6, punkt 4 i forskriften. Der åpnes det for å sammenlikne resultatet med budsjett framfor 2019-resultat.

– Dette er en unntaksregel og vil bli vurdert i det enkelte tilfelle. Selskaper med sterk vekst eller reduksjon i virksomheten vil kunne være eksempler på medlemmer som dette kan være aktuelt for, sier Olsen.

Generelt er det viktig å bruke tid og være nøyaktig når du fyller ut søknaden om koronastøtte for redaktørstyrte medier. Søkeperioden varer fram til torsdag 17. september.

Her er veiledning og lenker til skjema hos Medietilsynet.

Les også:
  • I "Årets magasincover" er fagbladet nominert for forsiden "Ordene bak sladden". Den andre nominasjonen er i kategorien "Årets magasin".

  • Kristoffer Egeberg, redaktør i Faktisk.no-redaksjonen, har sagt ja til å bli med i juryen for Fagpresseprisene. Egeberg får et særlig ansvar for kategorien Fagpressens gravepris.
     

  • I dag, fredag 30. april, overtar de 11 leietakerne Pressens hus i Skippergata i Oslo. Fagpressen og alle de andre flytter inn i løpet av mai måned.