Fornøyd med FTD-avtaler

Fornøyd med FTD-avtaler

Redaktør Bjørn Ø. Andersen og salgssjef Morten Olsson i Elektronikk er svært fornøyd med de avtalene bladet har fått gjennom Fagpressen trykk og distribusjon. (Foto: BN).

Del: 

– Dette er noe av det beste vi har fått gjennom vårt medlemskap i Fagpressen! Redaktør Bjørn Ø. Andersen i fagbladet Elektronikk har inngått avtaler med Fagpressen trykk og distribusjon og gleder seg over sparte kostnader og god rådgivning.

Elektronikk kommer med elleve trykte utgaver i året, i et opplag på i underkant av 6500. Bladet dekker fagområdene profesjonell elektronikk, informasjonsteknologi (IT) og telekommunikasjon.
Bjørn Ø. Andersen er også redaktør for nyhetsnettstedet elektronikknett.no Han har forventninger om flere gode fellesavtaler i regi av Fagpressen.

Les også:
  • Bistandsaktuelt blir truet med søksmål av en organisasjon som de har publisert kritiske artikler om. Redaktøren vil ikke bøye seg, skriver Journalisten.

  • "Med prosjektet "Grasrotstemmer" vil vi bidra til å øke bredden av stemmer i samfunnsdebatten. Samtidig skal vi lære opp og lære av de stemmene vi rekrutterer inn." Slik var den kortfattede begrunnelsen da redaktør Hege Breen Bakken i Fagbladet søkte kompetansestøtte i 2017, til et ganske omfattende prosjekt: Å få fram nye stemmer i samfunnsdebatten.

  • I dag tar Kaja Mejlbo fatt på redaktørjobben i Utdanning. – Det journalistiske oppdraget ligger i bunnen, så jeg tror ikke forskjellen blir så stor, er hennes kommentar til spørsmålet om det blir en stor overgang fra å være nyhetsredaktør i dagspressen.