Faktisk.no-hospitanten: – Heretter er alle saker mulige gravesaker!

Faktisk.no-hospitanten: – Heretter er alle saker mulige gravesaker!

Kari Anne Dolonen (i grønn genser) er hospitant fra Sykepleien i Faktisk.no-redaksjonen i høst. Her er redaksjonen i gang med gjennomgang av påstander for faktasjekk, på morgenmøte tirsdag. Redaktør Kristoffer Egeberg helt til venstre. (Foto: BN).

Del: 

– Det er noen som hevder at isbreene på Grønland er større nå enn de var for 80 år siden! Hospitant Kari Anne Dolonen fra Sykepleien melder seg med flere mulige påstander for faktasjekk på redaksjonsmøtet i Faktisk.no etter noen uker i redaksjonen.

Morgenmøtet i Faktisk-redaksjonen en tirsdag i slutten av september, begynner som vanlig. De sju rundt bordet bruker tid på gjennomgang av påstander som svirrer i nyhetsbildet: Hvilke inneholder fakta og kan faktasjekkes? Og hvilke er bare basert på følelser og må velges bort? Alle er engasjert i alles saker og foreslår kilder og vinklinger. 

– Det er viktig å gjennomføre denne øvelsen. Og enhver ny medarbeider kommer med ideer og kunnskap som gir oss noe. Det er viktig at Faktisk.no ikke blir ensporet! sier redaktør Kristoffer Egeberg.

Sykepleien-journalist Kari Anne Dolonen har etter noen uker vært med på flere faktasjekker fram til publisering. Hun opplever det som veldig lærerikt å hospitere i Faktisk-redaksjonen, men beskriver også at det har vært noen bratte læringskurver:

– Jeg er jo vant til å knekke tall og statistikker. Men her lærer jeg at tall aldri kan taes for god fisk uten videre, selv om de kommer fra troverdige kilder. Jeg har nok hatt i overkant mye tillit til materiale fra en del offentlige kontorer og byråer – som ikke alltid fortjener den tilliten.

Den virkelig grundige metoden

– Det som er unikt i måten vi jobber på her, er at vi ikke slipper sakene før de virkelig er gjennomsjekket. I fagmediene, for eksempel i Sykepleien, tror vi at vi tar oss god tid og virkelig går i dybden. Men sammenliknet med arbeidsrytmen her, er det sjelden grundig nok. I Faktisk.no er det ingen som stresser deg etter å "bli ferdig". Vi er ikke ferdig før vi virkelig er det! sier Kari Anne Dolonen.

Redaktøren melder seg med ros av hospitanten igjen:

– Din uredde tilnærming til å gå skikkelig i dybden er er stor styrke i faktasjekk! Når vi får inn hospitanter og andre medarbeidere som er raske til å bli en del av laget, betyr det mye for utviklingen av dette spesielle redaksjonelle fellesskapet. Vi er avhengige av å være skjerpet hele tiden. Vi må både vedlikeholde og utvikle faktasjekk som metode. Og ikke minst spre den ut til flest mulig andre redaksjoner! understreker Egeberg.

Skremmende vekst i falske nyheter

Kari Anne Dolonen sier at det har vært en stor vekker for henne å bli klar over hvor mye som finnes av alternative nyheter og løgnfabrikker.

– Selv om jeg selvsagt har visst om dette før også, har jeg nok tenkt at disse miljøene og mediene var små og ikke appellerte til store grupper. Det er skremmende å måtte erkjenne at det ser ut til å være nesten tvert i mot. Alternative medier får mer og mer fart - man kan nesten kalle det en vekstbransje.

– Vi mennesker er glade i konspirasjoner, skyter redaktøren inn. – Og for folk med for eksempel alvorlig sykdom, er det lett å gripe etter ethvert halmstrå. Det bidrar dessverre til spredningen av påstander, konspirasjoner og falske nyheter. Og gjør det enda viktigere å spre faktasjekk som metode! påpeker Kristoffer Egeberg.

Han oppfordrer alle til å viderepublisere innhold fra Faktisk.no. Her er embed-kode med forklaring: https://docs.google.com/document/d/1cS1TdCcDLFGX710SKkxsP0bLU0PjAN8mzxqH...

Hverdagsgravingsperspektivet

– Hva tror du at du vil ta med deg tilbake til journalistjobben i Sykepleien?

– En viktig læring for meg er å skille sylskarpt mellom fakta og følelser. Jeg har også fått fornyet tillit til hverdagsgraving i redaksjonen! Hver faktasjekk her er jo et mini-graveprosjekt, og noen utvikler seg til å bli store. Da setter vi av enda mer tid og lager såkalte "blå-saker", som er svært grundige innsiktssaker. Men jeg tror at jeg kommer til å ta med meg tilbake til Sykepleien å tilnærme meg alle saker som mulige gravesaker. Ok - nesten alle saker, da! sier Kari Anne Dolonen.

Og faktasjekken av påstandene om isbreene på Grønland er nå publisert på Faktisk.no

Les også: