Fagpressens årsmøte gjennomført

Fagpressens årsmøte gjennomført

Trine Østlyngen har ledet valgkomiteen i Fagpressen, og legger her fram komiteens innstilling for årsmøtet onsdag. Østlyngen går nå ut av valgkomiteen.Foran ved dirigentbordet sitter fra venstre adm. direktør Per Brikt Olsen, ordstyrer Eva Ler Nilsen og styreleder Kaja Mejlbo. (Foto: BN).

Del: 

Fagpressen holdt sitt årsmøte onsdag ettermiddag i Pressens hus, rett etter temamøtet om KI.

Årsmøtet vedtok årsberetning og regnskap uten større diskusjoner, og valgte ett nytt styremedlem: Einar Ryvarden, digitalsjef i Tidsskrift for Den norske legeforening. Han erstatter markedssjef Ingunn Roald i Sykepleien som gir seg etter flere perioder i styret. Roald, og valgkomiteleder Trine Østlyngen, ble takket av med blomster av styreleder Kaja Mejlbo.

Fagpressekatalogen

fagpressekatalogen.no

Her er oversikt over alle medlemmene i Fagpressen.
Med informasjon om mediet, kontaktpersoner, opplag, utgivelser, priser, osv.

Høstkampanje 2023


Her finner du den siste kampanjen til Fagpressen. Hent annonsene her!
Les også: