Fagpressen inn i Medietilsynets mediedatabase

Fagpressen inn i Medietilsynets mediedatabase

Direktør i Medietilsynet Mari Velsand ønsker Fagpressen velkommen med i Mediedatabasen fra i dag, 16. desember 2020. (Foto: Spray/Medietilsynet).

Del: 

Fra i dag er Fagpressen med i Medietilsynets mediedatabase, på samme nivå som aviser, radio- og fjernsynskanaler.
– Dermed synliggjøres fagpressen som en viktig bidragsyter til det norske mediemangfoldet, fastslår direktør i Medietilsynet Mari Velsand.

– Det store mangfoldet er jo noe av det viktigste ved den norske mediebransjen. Derfor er det betydningsfullt at fagpressen nå kommer inn i denne databasen – som er åpen og tilgjengelig for alle som ønsker å sette seg inn i hvilke medieaktører som finnes i Norge, utfyller Velsand.

Full oversikt

Medietilsynet etablerte Mediedatabasen i mars 2019. Databasen skal være en åpen og mest mulig fullstendig oversikt over alle medieaktører i Norge. Du finner medienes eiere, redaktører og utgiversted for medier som er underlagt norsk jurisdiksjon. Alle har en redaktør som opererer under Redaktørplakaten, innholdsproduksjon etter journalistfaglige metoder og presseetiske prinsipper, og regelmessig journalistisk produksjon og publisering av nyhets- aktualitets- og debattstoff eller annet innhold av allmenn interesse.

Velsand kaller databasen «en strukturert oversikt som vi ikke har hatt før».

– Hvorfor ble ikke fagmediene lagt inn i Mediedatabasen helt fra start?

– Det handlet om at Medietilsynet ikke hadde en samlet oversikt over fagpresse-publikasjonene, og at det har tatt noe tid å få dette på plass. Vi setter stor pris på all den hjelpen vi har fått fra Fagpressen med dette, og nå er fagmediene altså lagt inn i databasen, forklarer Mari Velsand.

– Hva slags kriterier gjelder for de mediene som får være med i Mediedatabasen?

Nyheter og pressetikk

– Våre kriterier er at man er underlagt norsk lovgivning – altså utelukkes medier som utgis i andre land. Videre må mediet ha en ansvarlig redaktør, og innholdsproduksjonen må følge vanlige presseetiske regler. Det er også et krav at mediet publiserer nyheter og debattstoff, til forskjell fra ren underholdning.

Velsand sier at Medietilsynet ser for seg å videreutvikle mediedatabasen.

– Vi vil jobbe kontinuerlig med å oppdatere Mediedatabasen med andre relevante opplysninger om medieaktørene.

Milepæl-året 2020

– For Fagpressen har året 2020 blitt et år der vi har rundet viktige milepæler: Vi har oppnådd digital nullmoms, og medieansvarsloven likestiller redaktørstyrte fag- og dybdemedier med breddemediene. Har du en refleksjon eller kommentar til det, i lys av det arbeidet dere gjør i Medietilsynet?

– Fagpressens inntreden i Mediedatabasen og den økte synliggjøringen som følger av det, vil også bidra til å synliggjøre fagmedienes posisjon som viktige medieaktører. Så jeg synes at det passer godt sammen med de gode resultatene av det Fagpressen har oppnådd i mediepolitikken!

– Fagpressen er svært fornøyd med at Medietilsynet nå inviterer dybdejournalistikken inn i det norske mediefellesskapets database. Derfor har vi også bistått med opplysninger fra Fagpressekatalogen, kommenterer adm. direktør Per Brikt Olsen i Fagpressen.

Han understreker at det kun brukes offisielle opplags- og brukertall i mediedatabasen.

– Det er ikke mulig å bruke udokumenterte tall. Med andre ord er dette også en anledning for oss til å oppfordre alle Fagpressens medlemmer til å få offisielle tall, med hjelp fra oss.

Olsen sier at det etter hvert blir slik at den enkelte tittel i Fagpressen selv kan logge inn og oppdatere sine opplysninger i mediedatabasen – med unntak av opplags- og brukertall.

Her finner du Medietilsynets mediedatabase med veiledning.

Les også: