Fagpressen i kulturkomité-høring mandag

Fagpressen i kulturkomité-høring mandag

Fagpressens Per Brikt Olsen i mandagens høring i stortingets Familie- og kulturkomité. MBLs direktør Randi Øgrey til venstre. (Skjermdump fra direkte strømming).

Del: 

– Dybdejournalistikken konkurrerer ikke bare med Google og Facebook, den møter også direkte konkurransevridende rammebetingelser, sa adm. direktør Per Brikt Olsen da han mandag ettermiddag møtte i budsjetthøringen i stortingets familie- og kulturkomité.

Det Olsen viste til, er den forskriften som ble laget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i juli måned, og som skal regulere mva-fritak digitalt for fagmediene.

– Denne forskriften innebærer at diskrimineringen av dybdejournalistikken fortsetter, uforandret! sa Olsen.

Han minnet komiteen om at det haster å få vedtatt en snarlig endring i denne forskriften, og siterte finansminister Siv Jensen som har sagt at departementet hennes arbeider med, med sikte på at "arbeidet skal være ferdigstilt så raskt som mulig og senest innen utgangen av 2019."

Olsen tok fram konkrete eksempler på viktig fagmedie-journalistikk som under gjeldende forskrift rammes av diskriminerende vilkår for digital publisering.

For medlemmer

Her kan medlemmer i fagpressen logge inn og få tilgang til alle rammeavtalene våre.

 

Les også:
  • Landsmøtet i Finansforbundet har med stort flertall vedtatt at medlemsmagasinet Finansfokus fortsatt skal redigeres i tråd med Redaktørplakaten.

  • Styrelederne i Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes landsforening skrev fredag under den nyreviderte Redaktørplakaten på NRs høstmøte i Tromsø.

  • Finansforbundets styre foreslår at Finansfokus ikke lenger skal redigeres etter Redaktørplakaten, men skal bli et talerør for forbundsledelsen. Dersom forslaget får to tredels flertall på landsmøtet i november, blir magasinet utmeldt av Fagpressen fra 2021. Av Tellef Øgrim