Easy2You avvikler distribusjonen – Fagpressen tilbyr nye løsninger!

Easy2You avvikler distribusjonen – Fagpressen tilbyr nye løsninger!

Fagpressen og Helthjem har i dag signert en ny rammeavtale for distribusjon av blader gjennom Fagpressen trykk og distribusjon. Fra venstre Fagpressens Per Brikt Olsen, konsulent Per Halvorsen, nestleder Berit Nyman i Fagpressen, og produktsjef Kim Holm og direktør Per Iversen i Helthjem. (Foto: EBP).

Del: 

En ny og sterkt forbedret avtale mellom Fagpressen trykk og distribusjon og selskapet Helthjem Mediapost ble underskrevet onsdag ettermiddag. Avtalen forankrer også løsninger for sampakking av flere fagbladtitler, slik at det kan utløse betydelige rabatter hos Posten Norge.

Fagpressen ble i forrige uke gjort kjent med at Norpost/Easy2You avvikler sin postdistribusjon og dermed sa opp avtalen med Fagpressen trykk og distribusjon. Årsaken er ifølge eierne av E2Y at de ikke tror på rask nok volumvekst til at de kommer til å oppnå lønnsomhet. Selv om nærmere 40 fagpressetitler nå distribueres gjennom avtalen, er det likevel ikke mer enn omlag 10 prosent av volumet.

– Vi er skuffet over at eierne ikke satser mer langsiktig, sier adm. direktør i Fagpressen, Per Brikt Olsen.

– Da vi for vel ett år siden inngikk rammeavtale med Norpost (senere Easy2You), hadde vi en detaljert gjennomgang med eierne om deres tidsperspektiv på satsingen. Vi tror at langt flere fagpressetitler ville gått over til Easy2You hvis eierne bare hadde hatt mer tålmodighet.

Helthjem og Posten

Når Easy2You trekker seg ut av postdistribusjonsmarkedet, er det kun to tilbydere igjen av distribusjon i Norge. Den ene er avisdistributøren Helthjem, den andre er Posten Norge. Fagpressen har den siste uken arbeidet intenst med å få maksimalt gode avtaler på vegne av sine medlemmer.

– Vi er svært glade for å kunne melde at Helthjem og Posten ikke utnytter den reduserte konkurransen til å øke prisene. Vi har tvert i mot møtt velvilje og ønske om å gå sammen for å bygge bærekraftige og bedre løsninger i det stadig mindre markedet for postombæring, sier Per Brikt Olsen.

E2Y-kunder blir godt ivaretatt

Alle som i dag benytter distribusjonsavtalen med Easy2You, kommer til å få en sikker og god overgang til nye distribusjonsløsninger.

– Fagpressen er svært opptatt av å sikre problemfri overgang til våre nye løsninger. I god tid før E2Y-avtalen utløper 18. april, vil vi finne fram til den beste nye løsningen for hver enkelt tittel, forsikrer Berit Nyman.

Slik er den nye distribusjonsavtalen i FTD:

Helthjem

  • Vi har fått en fleksibel avtale med Helthjem Mediapost. Du bestemmer selv hvor mye av opplaget ditt som skal distribueres i deres distribusjonsnett. Det kan være hele opplaget, eller du kan styre andeler av opplaget gjennom Posten. Prisene på Helthjem-distribusjonen er holdt på et svært konkurransedyktig nivå som du snart kan finne fram til i en kalkulator på fagpressen.no
  • Samtidig bygger vi en ordning for å få gunstige priser for de deler av opplaget som skal distribueres gjennom Posten.

Posten Norge

Posten er i stor grad lov- og regelstyrt. For å oppnå maksimale rabatter, må vi derfor koordinere oss best mulig. Fagpressen lager nå et opplegg for automatisert koordinering og sampakking. Dette gjelder både dersom du ønsker hele opplaget distribuert gjennom Posten Norge, og hvis det kun skal gjelde deler av opplaget.

Du kan i alle tilfeller forholde deg til ett innleveringspunkt.

Postens priser redusert med maksimerte rabatter, vil framkomme i en enkel prismatrise som vi arbeider med.

– Årsaken til at vi får til såpass gode avtaler, er først og fremst basert på at Fagpressen står sammen. Samlet er vi en vesentlig aktør med innflytelse og forhandlingskraft. Hver for oss er vi ikke det, sier Berit Nyman, nestleder i Fagpressen.

– Samtidig som vi beklager at Easy2You velger å avvikle sin gode distribusjon, er vi svært glade for at vi har fått fram økonomisk gode, enkle og oversiktlige fellesavtaler med Helthjem og Posten Bring, sier adm. direktør Per Brikt Olsen.

Kontakt Per Halvorsen og Berit Nyman for å se hvordan du får den beste løsningen for din tittel via fellesavtalene i Fagpressen trykk og distribusjon.

Søk kompetansestøtte

kompetansest2016.jpg

(Foto: NTB Scanpix).

Søk penger til å realisere økt kompetanse gjennom kurs eller egne prosjekter, innen fristen torsdag 23. september. 

Les også:
  • Sju av ti har tilgang til minst ett avisabonnement i husstanden, og det er størst vekst i den yngste aldersgruppen. Det heldigitale opplaget utgjør nå over halvdelen av avisenes totalopplag.

  • Fagbladet jublet torsdag kveld over hovedprisen i årets priskonkurranse i Fagpressen. Redaktør Eva Ler Nilsen tok imot Fagpresseprisen av juryleder Kjersti Løken Stavrum under prisutdelingen i Pressens hus i Oslo.

  • Et bredt utvalg vinnere mottok priser og hederlig omtale i Fagpressens prisutdeling torsdag kveld, i Pressens hus.

    – Det er liten tvil om at Fagpressens mangeartede bidrag til en felles opplyst offentlig samtale er betydelig! sa juryleder Kjersti Løken Stavrum i sin åpningstale ved prisutdelingen. Her ser du prisvinnerne og juryens begrunnelser i de åtte delkategoriene.