Disse vant nesten Fagpresseprisene

Disse vant nesten Fagpresseprisene

Advokatbladet får hederlig omtale i spesialkategorien Den beste korona-saken for temautgaven "Da den tredje statsmakt stengte ned". Her prosederer advokat Frode Sulland for Høyesterett. (Foto: Advokatbladet).

Del: 

Rett bak vinnerne i åtte av kategoriene i konkurransen, kommer en rekke arbeider som ligger hakk i hæl på vinnerne. Her er årets mottakere av hederlig omtale.

Her finner du alle mottakerne av hederlig omtale i Fagpresseprisene 2020, med juryens fulle begrunnelser. Samtlige får diplom tilsendt. Vinnerne i alle ti kategorier presenteres i videoen!

Forsideprisen

Hederlig omtale 1

Hvordan illustrere et temanummer på en måte som gjør at leseren umiddelbart fatter hva det handler om? Det er en utfordring som mange fagpresseredaksjoner kjenner seg igjen i. Denne redaksjonen har klart dette på utmerket vis. Ved hjelp av to bilder av to sko illustreres skvisen som mange medarbeidere står i. Den ene skoen er på jobb – den andre har fri. Bakgrunnen – gulv og gress – understreker budskapet. Det handler om ansatte i finansbransjen som møter et stadig tøffere press mot arbeidstiden. Og det handler om en forside som setter oss lynkjapt og elegant inn i problemstillingen.

Hederlig omtale går til Finansfokus nr 2/2019

Hederlig omtale 2

Gode covere kan være illustrert med en godt planlagt illustrasjon som vi nettopp har sett et godt eksempel på – eller man kan bruke et reportasjebilde. Noen ganger er det viktigst å vise fram dramatikken i det som skjer – eller rettere sagt – det som har skjedd. Det bildet som pryder dette coveret, er nemlig 20 år gammelt. Det er et grovkornet utsnitt i svart/hvitt og symboliserer dermed tida som er gått. Vi skal 20 år tilbake i tid, til en barnehage som ble åsted for et av norgeshistoriens mest dramatiske gisseldramaer. Tittelen oppsummerer historien som fortelles: 25 barn. Ti ansatte. 11 timer i fangenskap. Bildet, den effektfulle fargebruken og det tette utsnittet drar oss inn i historien.

Hederlig omtale går til Første steg nr 3/2019.

Fotoprisen

Hederlig omtale 1

Et godt portrett skal fange menneskets sjel, heter det gjerne. Ofte er miljøet som den portretterte er fotografert, i like viktig for å gjenspeile situasjonen, tilstanden eller dilemmaet vedkommende står i. Hederlig omtale går til en serie med veldig konsistente miljøportretter av personer som står i dilemmaet “hvem er jeg” knyttet til kjønnsidentitet, fagmessig veldig fint utført av fotograf Linda Bournane Engelberth for Psykisk Helse.

Hederlig omtale 2

Don´t try this at home! Det er ikke alltid mulig å illustrere fagartikler med bilder fulle av liv og action, men det fins unntak! Hederlig omtale går til et bilde med innebygd sprengkraft, nærmere bestemt studenter som utfører kjemieksperimenter i friluft, fotografert av Yngve Vogt for Apollon.

Innertieren

Fagpressens priskategori Innertieren skal premiere journalistiske arbeider som lykkes spesielt godt med å treffe en definert målgruppe så presist som mulig, med journalistikk som oppleves viktig, nyttig og relevant, nettopp for dem.

Juryen har i år valgt å dele ut to hederlige omtaler og én vinner.

Hederlig omtale 1

Gjennom tre velskrevne og personlige intervjuer viser dette fagbladet hvordan en svært vanlig og livslang sykdom kan kludre til et spontant seksualliv. Reportasjene er blottet for tabloid sensasjonsjag. De er derimot nennsomt skrevet og gir optimisme og håp for dem som er rammet av sykdommen. Innertierens hederlige omtale gis for reportasjeserien «Den sårbare seksualiteten» av Tone Solberg, Toril Haugen og Sven Grotdal i Fagbladet Diabetes.

Hederlig omtale 2

En aktiv samfunnsdebattant med egen blogg og twitterkonto hadde fått åtte debattinnlegg på trykk i Dagsavisen. Debattanten var pågående overfor en rekke avisredaksjoner. Dette fagpressebladet sjekket ut hvem mannen var. Han eksisterte ikke. Fagpressebladet kunne dessuten slå fast at bildet av ham var manipulert. Innertierens hederlige omtale går til Nils Martin Silvola i Journalisten for god journalistisk kildekritikk.

Markedsprisen

Hederlig omtale 1

Store endringer i offentlig forvaltning gjorde at magasinet helt naturlig mistet en rekke abonnenter. Smart markedsføring og anvendelse av eget stoff, formidlet til de potensielle nye kundene via e-poster, lenker til nettsider og utsendelse av konkret magasin til berørte nye kommuner, bidro til å nå målet om 10 prosent nye kunder. Riktignok gjenstår noe, men tendensen er klar, og vi ønsker Kommunal Rapport lykke til videre i arbeidet med å få alle landets kommuner og fylkeskommuner som fornøyde abonnenter!

Hederlig omtale 2

Utgiver ønsket å gå foran som et godt eksempel med drift på en miljøvennlig måte. De ønsket å omsette dette i praksis, vise at det går an, og reduserte sitt miljøavtrykk innenfor produksjon og distribusjon av sine seks årlige utgivelser, totalt over en million eksemplarer – med 58 prosent! Det ble skiftet til miljøsmart papir, trykken ble flyttet til Norge, plastpakking av magasinet ble avskaffet. Fjell og Vidde – gratulerer med forbilledlig utvikling!

Utviklingsprisen

Tilpass eller dø! Mediebransjen møter i dag store og dramatiske endringer. Ny teknologi, nye brukermønstre, flere publiseringsplattformer og endrede økonomiske rammevilkår byr på krevende utfordringer i alle kanaler. Utviklingsprisen premierer redaksjonell eller merkantil utvikling som i løpet av det siste året har bidratt til å flytte eller styrke mediets posisjon. Den gis gjerne til et fagmedium som har tatt i bruk nye metoder eller virkemidler. Juryen gir i år én hederlig omtale i denne kategorien, og kårer én vinner.

Hederlig omtale

Det offentlige ordskiftet blir i stor grad styrt av dem som kan ordlegge seg. Spaltister, kommentatorer og mediepersonligheter tar stadig større plass. For hvert tema disse streifer innom, sitter det en norsk forsker som kan mer om temaet, men som aldri blir hørt. Forskersonen.no vil løse dette problemet. Uten betalingsmur for leserne, og til fri bruk for andre medier skal Forskersonen.no få frem underskogen i norsk forskning og gi forskerne en stemme.

Hederlig omtale går til Forskning.no for Forskersonen!

Spesialprisen: Den beste korona-saken 2020

«Denne prisen skal premiere journalistikk som har fått fram viktige og relevante sider av korona-pandemien – av myndighetenes tiltak, konsekvenser og ettervirkninger. Ambisjonen med prisen er å løfte fram journalistikk som viser at fagmediene har bidratt med viktig og utfyllende informasjon i det norske mediemangfoldet. Vi ønsker saker som viser at fagmediene har dekket korona-krisen fra andre vinklinger enn de mer allmenne mediene, og hvorfor det var viktig å gjøre dette.»

Hederlig omtale 1

Da helseinstitusjonene var stengt for de fleste av oss, måtte noen være pandemiens tidsvitner. Gjennom fem videoer forteller sykepleiere historien – fra da korona var et fjernt rykte om noe som hendte i Kina, via katastrofemeldinger fra Italia, til de selv sto der med pasienter som ikke klarte å puste. Enkelt, proft og veldig sterkt!

Hederlig omtale tildeles Sykepleien for sykepleiernes koronaberetninger.Hederlig omtale 2

Dette fagpressebladet har gjennom en rekke velskrevne saker og gode bilder beskrevet rettsapparatet da Norge måtte stenge ned 12. mars. Store deler av den tredje statsmakten stanset opp. Mange rettssaker måtte prosederes hjemmefra. Hederlig omtale i kategorien «Fagpressens beste korona-sak 2020» går til Advokatbladet for «Da domstolen stengte ned».

Journalistprisen

Hederlig omtale 1

Hvorfor skal vi gi penger til fattige og sultne i andre land? Det er spørsmålet bistandsorganisasjonene skal gi et godt svar på år etter år. Det er ikke alltid like enkelt. Bistandsaktuelt og journalist Martin Skjæraasen får hederlig omtale for saken om den gråtende og underernærte Kayembe som, angivelig, trenger mat og medisiner nå. Kampanjefilmen om Kayembe ruller og går på femte året i ulike land. Redd Barna vet for øvrig ikke hvor han er nå eller hvordan det går med ham.

Hederlig omtale 2

Når er det riktig å overta omsorgen for et barn? Og ikke minst; hva skjer bak lukkede dører i fylkesnemnda – skjult både for foreldre og for saksbehandler i barnevernet – når dette skal opp til vurdering? Journalisten i Fontene jobbet i ett år med denne saken som heter «Bak lukkede dører. Forhandling om et barn». Den fortjener å bli lest av mange, og den fortjener hederlig omtale fra juryen.

Fagpressens gravepris

Gravende journalistikk er en sjanger der journalisten setter dagsorden, med utgangspunkt i egne selvstendige undersøkelser. Det kom inn åtte bidrag til årets bunke av bidrag til graveprisen, men etter at juryen var ferdig, var antallet nominerte i kategorien vokst til ni. Ett av bidragene var rett og slett meget imponerende, men uten at redaksjonen selv hadde nominert arbeidet til Fagpressens gravepris. Juryen har valgt å premiere to bidrag med hederlig omtale, i tillegg til selve hovedprisen.

Hederlig omtale 1

Her har journalistene gjort akkurat det juryen håper at flere fagblader vil gjøre i året som kommer: de har pirket borti en verkebyll hos sine egne eiere. I skolen er mobbing noe som slås hardt ned på. Men hvordan håndterer vi det når arbeidsmiljøet til de voksne halter?

Gjennom en grundig og omfattende artikkelserie har dette arbeidet dykket inn i betente arbeidskonflikter i norsk akademia og undersøkt hvordan konfliktene blir behandlet av arbeidsgiverne i praksis.

Årets første hederlige omtale i denne kategorien går til journalist Torkjell Trædal og redaktør Tove Lie i Khrono, for artikkelserien «Omstridte faktagranskinger og store arbeidsmiljøkonflikter ved universiteter og høyskoler». Gratulerer!

Hederlig omtale 2

Så er vi kommet til det bidraget som ikke befant seg i bunken til Graveprisen, men som juryen egenhendig nominerte. Vi ble rett og slett meget imponert over hvordan journalistene i denne saken har lagt ned et nitid arbeid for å få frem en historie som ellers aldri ville blitt fortalt. Dette er også den nominasjonen med den mest velskrevne metoderapporten. Der mange journalister skriver hva de har gjort, forteller disse journalistene hvordan de har jobbet for å løse oppgaven.

Og det de har gjort, er å snakke med folk. Mange folk. Om en svært dramatisk hendelse som flere hadde lagt bak seg, ikke ville snakke om, ja en sak flere hadde bestemt seg for å legge lokk på. Saken begynte utrolig nok med at redaksjonen skulle finne et illustrasjonsbilde til en rapport om kriseøvelser i norske barnehager. Etter å ha sett bildene, var det et spørsmål journalistene ikke greide å slippe: Hvordan går det med de ansatte og barna i dag, nesten 20 år etter gisseldramaet?

Redaksjonen jobbet systematisk i månedsvis for å bygge den tilliten som var nødvendig for å få både tidligere ansatte og barn i barnehagen til å åpne opp om hva som skjedde den dramatiske dagen. Redaksjonen har også landet krevende etiske vurderinger på en imponerende måte.

Årets andre hederlige omtale går til journalist Kjersti Salvesen, redaktør Line Fredheim Storvik, fotograf Marie von Krogh og grafiske designere Mari Pünther, Mihail Mihaylov og Suzanne Svendsen i Første Steg, for artikkelen om Gisselaksjonen i Hjelmeland – 20 år etter.

Fagpressekatalogen

fagpressekatalogen.no

Her er oversikt over alle medlemmene i Fagpressen.
Med informasjon om mediet, kontaktpersoner, opplag, utgivelser, priser, osv.

Annonsekampanje 2024


Her finner du den siste kampanjen til Fagpressen. Hent annonsene her!
Les også:
  • Dagens Medisin har i 25 år gitt bort innholdet i avisen gratis. Papiravisen har blitt distribuert gratis og det digitale innholdet har vært åpent tilgjengelig og gratis. For ett år siden endret de dette og startet med å plusse innholdet. Det ble et markert veiskille for Dagens Medisin.

  • Logopeder arbeider med personer i alle aldersgrupper som har språk-, tale-, kommunikasjons- og svelgevansker. Fagbladet deres, Norsk tidsskrift for logopedi, ble i Fagpressens siste styremøte før sommeren tatt opp som medlem.

  • På årsmøtet i begynnelsen av mai bestemte FRF at de ville finne måter å være et tydeligere forum for redaktørene i Fagpressen. Nå lanserer redaktørforumet sin "Slik gjør vi det"-plakat.