-Det skapes innsynsfrie rom i beslutningsprosessene

-Det skapes innsynsfrie rom i beslutningsprosessene

Foto: Thomas Bruun, NTB.

Del: 

Dette skriver Fagpressen i høringssvaret til Justis- og beredskapsdepartementet i forbindelse med de planlagte endringene i Offentleglova. Vi oppfordrer redaktører til å skrive egne høringssvar!

I brevet til Justis- og beredskapsdepartementet skriver også Fagpressen at det utsendte forslaget til endringer i offentleglova bør skrinlegges. Forslaget er svakt utredet, og vi mener at en lovendring i forslagets retning vil innsnevre befolkningens tilgang til viktig informasjon. Forslaget står i sterk motsetning til den overordnede og grunnlovsfestede målsetningen om å tilrettelegge for størst mulig grad av åpenhet mellom forvaltning og folk. Les Fagpressen høringssvar her.

I et innlegg i Aftenposten 29. juni roper styreleder og alle regionslederne i Norsk Redaktørforening varsku mot de foreslåtte endringene - innlegget kan leses i sin helhet her.

Alle høringssvarene til Regjeringen samles og legges alfabetisk her. 

Fagpressen oppfordrer alle redaktører til å lese høringssvarene til Fagpressen, Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund og Stiftelsen Tinius - bli inspirert og skriv egne høringssvar! Lån gjerne tekst fra Fagpressens brev. Husk høringsfristen som er onsdag 5. juli.

Annonsekampanje 2023


Her finner du den siste kampanjen til Fagpressen

Last ned annonsene her

Fagpressekatalogen

fagpressekatalogen.no

Her er oversikt over alle medlemmene i Fagpressen.
Med informasjon om mediet, kontaktpersoner, opplag, utgivelser, priser, osv.

Les også: