De vant Fagpresseprisene 2018:

De vant Fagpresseprisene 2018:

Graveprisen til Kommunal Rapport. (Foto: BN).

Del: 

Torsdag kveld ble Fagpresseprisene 2018 delt ut til glade og stolte vinnere i åtte kategorier, i tillegg til hovedprisen. Her er vinnerne i de åtte deltkategoriene, i den rekkefølgen de ble delt ut.

Fagpressens forsidepris 2018 gikk til Sykepleien, for forsiden på nr 3/2017: «Kutter smerten». Foto: Marit Fonn. Design: Monica Hilsen.

Juryen sier: «Årets forside byr på en spennende kombinasjon av tekst og bilde som tilsammen formidler et veldig virkningsfullt budskap ved bruk av et direkte, slående og fortellende fotografi. Typografien kryper nesten under huden din. Temaet er vanskelig – og vondt, nemlig selvskading og selvpåført smerte, og forsiden er djerv og… – fryktløs.»

Hederlig omtale gikk til:

Fontene, nr 8/2017: «NAV stenger døra». Kristin M. Johansen

Sikkerhet, nr 3/2017:  Tema digitalisering. Desker Ingeborg Altern

Jurymedlem Morten Løberg, fotograf, delte ut forsideprisen.

 

Fagpressens markedspris 2018 gikk til Medier24.

Juryen sier: «..Med en kombinasjon mellom raske nyheter og småstoff som gir trafikk og posisjon, ispedd tyngre og større saker - har publikasjonen blitt et relevant bransjenettsted man kan regne med. Med fokus på bruk av native-lignende formater for stillingsannonser har de gitt disse annonsene en langt mer spennende og innbydende form. Aktiv bruk av sosiale medier har ytterligere styrket produktet. Ved hjelp av nyutviklet, moderne teknologi økes brukervennligheten stadig, noe som gir publikum et godt og fleksibelt produkt, med mange muligheter...»

Hederlig omtale gikk til:

Eirik Stople, Gravplassen

Kommunal Rapport, ved markedssjef Fred Scharffenberg og produktsjef Sebastian Munch.

Jurymedlem Nina Thorvaldsen, IUM, delte ut markedsprisen.

 

Fagpressens fotopris 2018 gikk til fotograf Christian Nørstebø og Forsvarets forum.

Juryen sier: «... Bildene er nesten klinisk rett på sak, utrolig spisset i innhold og er fotografert rundt omkring på ambassader og andre offentlige interiører hvor utsmykningen må sies å være helt konge. Årets vinner tar interiørfotografering til et nytt nivå, prisen går til fotograf Christian Nørstebø og Forsvarets forum for serien «Kongebilder».

Nørstebø og Forsvarets forum får i år gleden av å dele prisen med vinner til; nemlig seg selv! En samlet jury falt også pladask for videoen om forsvarets landgangsfartøy som brukes til å frakte reinsdyr til og fra beite. Flott bruk av dronefoto, fin redigering og klipping – og flotte scener med reinsdyr.»

Hederlig omtale gikk til:

Line Hårklau, UTE

Skjalg Bøhmer Vold, Khrono

Jurymedlem og fotograf Morten Løberg delte ut fotoprisen.

 

Innertieren 2018 gikk til Musikkultur, ved journalist Torkil Torsvik (frilanser) for saken «Den store, stygge sceneskrekken» i nr 2/2017.

Juryen sier: De fleste som har stått på en scene foran folk, har nok kjent på akkurat den redselen som vinneren av Innertieren 2018 skriver om. Men for dem som lever av å stå på en scene, kan sceneskrekken være så tøff og hard at den til syvende og sist lammer dem i deres arbeid og gjør det som er deres største glede til et mareritt.

Årets innertier går til Torkil Torsvik, Musikkultur for «Den store, stygge sceneskrekken».

 

Hederlig omtale gikk til:

Redaktør Line Fredheim Storvik, ni journalister og to designere for temanummeret om barnehagelærere jorda rundt i Første Steg nr 3/2017.

Ole Martin Mortvedt, Torkjell Trædal og Erik Inderhaug, Politiforum for temareportasjen om politireformen – «På tide å si stopp», nr 2/2017.

Innertieren premierer treffsikker og målgrupperettet journalistikk. Prisen ble delt ut av jurymedlem Anne Hafstad, journalist i Dagens medisin.

 

Årets fagpresseredaktør 2018 er Tove Lie, redaktør for Khrono

Juryen sier: «En god redaktør må stå beinhardt på prinsippet om åpenhet og ha et stort faglig engasjement. Et høyt tempo er også bra, men evnen til etterrettelighet og etisk tenkning er enda viktigere. Årets fagpresseredaktør besitter alle disse egenskapene og er i tillegg over gjennomsnittet modig. Og mot er også en dyd for en god redaktør – ikke minst for fagpresseredaktører.
Årets fagpresseredaktør har vist stort mot i den redaksjonelle satsingen til sitt medium det siste året – for vært en foregangsperson når det gjelder et viktig tema – kanskje årets viktigste.
Årets fagpresseredaktør har over flere år bygget opp sin redaksjon til å bli ledende innenfor sitt felt. 

Vedkommende har en enorm arbeidskapasitet og entusiasme for den gode og seriøse journalistikken.
Årets fagpresseredaktør har – ifølge sine kolleger – et eksepsjonelt smittende engasjement. Hun sørger for at journalistene aldri har en kjedelig dag på jobben.

Årets fagpresseredaktør får prisen for det kontinuerlige arbeidet for økt åpenhet i universitets- og høgskolesektoren, for sitt nyskapende arbeid for å bygge opp en fri og uavhengig stemme i denne viktige sektoren og for sitt mot til å sette seksuell trakassering på dagsorden – lenge før #metoo.»

Jurymedlem Reidun Kjelling Nybø, ass. generalsekretær i NR, delte ut Årets fagpresseredaktør.

 

Fagpressens utviklingspris 2018 gikk til Ingeniørenes stemme

Juryen sier: «Utviklingsprisen går i år til en redaksjon som har tatt grundig tak i seg selv. Prisen premierer ifølge kriteriene redaksjonell eller merkantil utvikling som i løpet av det siste året har bidratt til å flytte eller styrke mediets posisjon. Denne redaksjonen har tatt en serie valg som henger sammen, små og store. Et viktig utgangspunkt var beslutningen om å bli en lokalavis for målgruppen, et fagblad som tar faget på alvor, er en stemme for målgruppen og som vil sette dagsorden. De satser på temanummer på papir og på debatt, nye nettsider er utviklet, podcast er lansert, de ønsker å være mer tilstede der det skjer, de har styrket leserkommunikasjonen og i det hele tatt satt alle små og store beslutninger sammen i en helhet … for å styrke Ingeniørenes stemme.»

 

Hederlig omtale gikk til:

#Sykepleien bokasin

Motor og motor.no

Juryleder Kjersti Løken Stavrum delte ut utviklingsprisen.

 

Fagpressens journalistpris 2018 gikk til Sissel M. Rasmussen i frifagbevegelse.no/LO-Aktuelt for reportasjen «Bygda som lever av de døde», tekst og foto.

Juryen sier: «Årets journalistpris går til en reporter som ikke har avslørt noe som helst. Hun har skrevet om steiner. Om gravsteinen til sin egen far. Om bygda som lever av de som dør. Om en industri som sjelden omtales, men som er viktig for norske bygg og anlegg. For norsk kunst. Og for etterlatte. Denne reportasjen er et mesterstykke i formidling fordi journalisten tør å bruke sin egen oppvekst som referanse uten å overdrive.»

 

Hederlig omtale gikk til:

Journalist Nina Strand, Tidsskrift for Norsk psykologforening: «Ubehaget i skilsmissekulturen».

Journalist Roald Ramsdal og utvikler Ruben Solvang, Teknisk Ukeblad (tu.no): «De ukjente konfliktene i teknologi-Norge».

Jurymedlem Tormod Haugstad, redaktør i Teknisk Ukeblad, delte ut journalistprisen.

 

Fagpressens gravepris 2018 gikk til journalistene Lisa Rypeng, Hanne Wien og Ole Petter Pedersen i Kommunal Rapport, for Lenvik saken. 

Juryen sier: «...Gjennom et usedvanlig grundig arbeid med bruk av alle offentlig tilgjengelige kilder som DOFFIN, Brønnøysundregisteret, regnskaper, fakturaer, anbudsdokumenter, Kostra og mange mange flere er det avdekket forhold som ikke tåler dagens lys. Brudd på Lov om offentlige anskaffelses, habilitetsutfordringer og en samrøre mellom en rådmann og hans sønn, offentlig og privat økonomi fører til store granskninger. Alt avslørt gjennom et imponerende graveprosjekt. Dette er gravejournalistikk av ypperste klasse.»

 

Hederlig omtale gikk til:

Journalistene Jørgen Jelstad, Kari Oliv Vedvik, Hans Skjong i Utdanning for «AS Barnehagene».

Motor og journalistene Geir Røed og Peter Raaum for «Så mye koster bomprosjektene DEG»

Jurymedlem Anne Hafstad delte ut graveprisen.

 

Forsvarets forum vant Fagpresseprisen 2018.

Totalt ble det sendt inn 194 arbeider til konkurransen Fagpresseprisene i år. Det var økt deltakelse i samtlige kategorier.

Juryen ble også i år ledet av Kjersti Løken Stavrum, direktør i Stiftelsen Tinius. Jurymedlemmer har vært Morten Løberg (foto), Nina Thorvaldsen (markedsarbeid), Anne Hafstad (gravejournalistikk), Reidun Kjelling Nybø (journalistikk og redaksjonell ledelse), Sjur Frimand-Anda (journalistikk) og Tormod Haugstad (journalistikk).

For ytterligere kommentarer, kontakt:

juryleder Kjersti Løken Stavrum, tlf. 982 03 070

 

Fagpressekatalogen

fagpressekatalogen.no

Her er oversikt over alle medlemmene i Fagpressen.
Med informasjon om mediet, kontaktpersoner, opplag, utgivelser, priser, osv.

Annonsekampanje 2024


Her finner du den siste kampanjen til Fagpressen. Hent annonsene her!
Les også:
  • Dagens Medisin har i 25 år gitt bort innholdet i avisen gratis. Papiravisen har blitt distribuert gratis og det digitale innholdet har vært åpent tilgjengelig og gratis. For ett år siden endret de dette og startet med å plusse innholdet. Det ble et markert veiskille for Dagens Medisin.

  • Logopeder arbeider med personer i alle aldersgrupper som har språk-, tale-, kommunikasjons- og svelgevansker. Fagbladet deres, Norsk tidsskrift for logopedi, ble i Fagpressens siste styremøte før sommeren tatt opp som medlem.

  • På årsmøtet i begynnelsen av mai bestemte FRF at de ville finne måter å være et tydeligere forum for redaktørene i Fagpressen. Nå lanserer redaktørforumet sin "Slik gjør vi det"-plakat.