Byggfakta er med i FTD

Byggfakta er med i FTD

Del: 

- Vi syns det er flott at vi allerede fra januar kommer til å trykke Byggfakta i Norge, sier ansvarlig redaktør Pål Engeseth.

Utgave nr. 1, som kommer ut i slutten av januar, skal trykkes hos Ålgård Offset gjennom Fagpressen trykk og distribusjon (FTD). Byggfakta er allerede med i FTD når det kommer til ferdiggjøring hos Akershus Reklame Team og distribusjon med Helthjem.

- Det koster å produsere et fagblad og trykking er en stor kostnad. For oss er det derfor viktig å holde kostnaden nede, samtidig som vi ikke er komfortable med å bruke trykkerier for langt unna. Dette for å unngå forsinkelser ut til leserne. Vi er derfor glade for at Fagpressen gjennom sine avtaler kunne hjelpe oss å finne et bra trykkeri til en ok pris, sier Engeseth.

Byggfakta kommer ut åtte ganger i året og har et opplag på ca. 20 000 eksemplarer. Redaksjonen sørger for å holde den profesjonelle byggebransjen orientert om hva som skjer. De henvender seg til blant annet til profesjonelle byggherrer, boligbyggelag og borettslag, arkitekt- og rådgivende ingeniørfirmaer og entreprenører.

Hvordan bli med i FTD?

Ta kontakt med Camilla Briså eller Berit Nyman i Fagpressen. Vi hjelper deg med deg du trenger å vite.

Satsingen Fagpressen trykk og distribusjon ble lansert våren 2018, etter et forprosjekt høsten 2017. Arbeidshypotesen i forprosjektet var at det trolig er mye penger å spare ved å samordne forhandlinger om trykkeri- og distribusjonskontrakter gjennom Fagpressen. Hypotesen ble bekreftet. De 18 titlene i forprosjektet representerte fem opplagssegmenter – fra under 5000 og opp til over 100 000. Samlet viste forprosjektet besparelser på 12,8 millioner kroner for de 18 titlene.

For hele Fagpressen antyder det en mulig samlet besparelse på om lag 40 millioner kroner, hvis vi kan forhandle trykkerikontrakter for alle de drøyt 180 trykte bladene med dagens volumer. Fagpressens medlemmer har en rett, men ikke plikt, til å benytte seg av de fremforhandlede avtalene.

 

Send inn bidrag til Fagpresseprisene

Høstkampanje 2023


Her finner du den siste kampanjen til Fagpressen. Hent annonsene her!

Fagpressekatalogen

fagpressekatalogen.no

Her er oversikt over alle medlemmene i Fagpressen.
Med informasjon om mediet, kontaktpersoner, opplag, utgivelser, priser, osv.

Les også: