Bekymringer blant Fagpressens medlemmer

Bekymringer blant Fagpressens medlemmer

Leverandørene i FTD oppfordrer medlemmer til å ta kontakt med dem direkte, hvis de har bekymringer ut fra korona-situasjonen. Alle er innstilt på å finne løsninger. (Foto: BN).

Del: 

Fagpressen registrerer bekymring fra medlemmer over den kraftige annonsesvikten som nå kommer, og hvordan den vil påvirke kommende utgivelser.

Fagpressen har tatt opp temaet med avtalepartnerne innen Fagpressen trykk og distribusjon (FTD).

Daglig leder hos Ålgård Offset, Paul Bjarte Løyning, ber medlemmene ta kontakt direkte med dem.

– Vi fakturerer ikke for et nummer som ikke trykkes, sier han.

Det kan derimot være at det kommer en faktura for papiret som allerede er på lager, men dette vil bli trukket fra på neste faktura.

07 Media og salgssjef Henrik Hartberg melder fra sitt hjemmekontor at medlemmet og trykkeriet finner en god løsning sammen.

– Ta kontakt med oss, oppfordrer Hartberg.

Ferdiggjøring følger planene

Hos ferdiggjøringsbedriften Akershus Reklame Team (ART) er Marianne Graw Andersen klar på at distribusjonsplanen kan fravikes.

– Det aller enkleste er å varsle oss minimum 15 virkedager før innlevering til Posten. Da får det ingen konsekvenser, og vi tilrettelegger alt vi kan, sier hun.

ART har også vært i kontakt med Posten og spurt hva som skjer hvis endringer i distribusjonen skjer etter at forhåndsmeldingen er sendt inn.

– Posten Norge har svart at de krever dokumentasjon på at forsinkelsen/uteblivelsen er «korona-relatert» og de vil da være lempelige og bidra til å finne en løsning, sier Akershus Reklame Team.Distribusjon også etter planen

Distribusjonen hos Helthjem Mediapost går som planlagt, og det vil ikke bli noen kostnader hos medlemmer som må utsette utgaver. Men Helthjem ber om at medlemmene gir rask beskjed om eventuelle endringer, slik at deres systemer blir oppdatert.

– Dette viser at hele verdikjeden i en utgivelse påvirkes av den pågående korona-krisen, sier FTD-ansvarlig Camilla Briså i Fagpressen.

Fagpressens anbefaling til medlemmene er å ta kontakt med sine leverandører så snart de ser at det kan bli endringer på utgivelsesplanene.

For medlemmer

Her kan medlemmer i fagpressen logge inn og få tilgang til alle rammeavtalene våre.

 

Les også:
  • – Vi har nå fått støtte fra alle de andre medieorganisasjonene til å sette hurtiginnføring av mva-utvidelsen på hovedlisten over koronatiltak. Bransjen ser at dette er viktig. Og vi ber regjeringen om at dette innføres så raskt som bare mulig, faktisk som et koronatiltak overfor fagmediene, sier adm. direktør Per Brikt Olsen i Fagpressen.

  • PFU felte magasinet for brudd på punkt 4.15 i VVP. Redaksjonen hadde en polemisk hale etter et innlegg. Forfatteren av innlegget sendte klage til PFU.

  • – De frie og redaktørstyrte mediene er nå hardt presset. Vi fremmer derfor en rekke begrunnede forslag til tiltak for å sikre mediemangfoldet og journalistikken i tiden som kommer, skriver lederne for samtlige medieorganisasjoner i pressemeldingen som følger brevet til Stortinget torsdag ettermiddag.