Bekrefter framdrift i moms-saken

Bekrefter framdrift i moms-saken

Per Brikt Olsen understreket behovet for dynamisk digital publisering i fagpressen, under torsdagens møte med statssekretærene i Kulturdepartementet og Finansdepartementet. (Foto: BN).

Del: 

– Det jobbes godt, og vi har et felles mål. Statssekretærene Jørgen Næsje i Finansdepartementet og Frida Blomgren i Kulturdepartementet bekreftet begge at en ny digital mva-forskrift er i sikte, da de tok i mot MBL og Fagpressen torsdag.

– Vi opplever at dette var et positivt møte, og vi ble forespeilet et nytt forslag til forskrift ved årsskiftet, sier Fagpressens Per Brikt Olsen.

I møtet bekreftet begge statssekretærene at det jobbes for å innfri myndighetens og mediebransjens felles mål, som ikke begrenser den dynamiske redigeringen av digitale fagmedier.

"Vi ønsker å fremme innovasjon, og vil sikre at regelverket ikke er begrensende for den digitale utvikilngen." Disse setningene i pressemeldingen fra juli i år, der finansminister Siv Jensen definerte retningen for arbeidet, ble flere ganger referert til i møtet.

– Vi er litt, men ikke mye forsinket, sa statssekretær Frida Blomgren i Kulturdepartementet og viste til at pressemeldingen inneholdt formuleringen "... innen utgangen av 2019".

– Det er avgjørende viktig at vi har kunnet framføre våre behov og argumenter sammen med MBL, og i konsensus med alle medieorganisasjonene, kommenterer Per Brikt Olsen.

 

 

Les også: