Bare en tredel av potten blir utbetalt

Bare en tredel av potten blir utbetalt

Bare 92 av 300 millioner kroner som var satt av til koronastøtte for medier, blir utbetalt. Det er mange kritiske til.

Del: 

Cirka 92 millioner kroner, eller en tredel av den bevilgede koronastøtte-potten blir utbetalt. Drøyt 20 medlemmer i Fagpressen er blant mottakerne av korona-kroner.

Til sammen får 132 redaksjoner koronastøtte utbetalt, 69 av søknadene ble avvist. Se hele listen hos Medietilsynet.
Det er mange kritiske kommentarer til resultatet av denne prosessen som har foregått i to runder.

– Vi ser at ordningen ikke treffer godt nok. Vi har hele tiden pekt på at avisene sliter veldig tungt, men at de likevel ikke kommer inn under kompensasjonsordningen. At det bare er brukt 91,9 million, viser det samme, sier generalsekretær i Landslaget for lokalaviser, Tomas Bruvik til Medier24.

Styreleder i Fagpressen Erik Nord sier dette i en kommentar:
– Dagens utbetaling av kompensasjon for bortfall av inntekter ved utbruddet av korona-pandemien, viser tydelig hvor viktig det er å ha en aktiv organisasjon som Fagpressen. Det er også viktig at alle medieorganisasjonene har stått sammen og forhandlet med myndighetene om rammene for ordningen.
– Vi bør likevel stille spørsmål ved om ordningen har truffet godt nok, all den tid knapt en tredjedel av de avsatte midlene nå blir utbetalt til medier som har tapt inntekter som følge av pandemien. Dette vil nå bli fulgt opp i videre dialog med myndighetene, sier Nord.

Les også: