Bare en tredel av potten blir utbetalt

Bare en tredel av potten blir utbetalt

Del: 

Cirka 92 millioner kroner, eller en tredel av den bevilgede koronastøtte-potten blir utbetalt. Drøyt 20 medlemmer i Fagpressen er blant mottakerne av korona-kroner.

Til sammen får 132 redaksjoner koronastøtte utbetalt, 69 av søknadene ble avvist. Se hele listen hos Medietilsynet.
Det er mange kritiske kommentarer til resultatet av denne prosessen som har foregått i to runder.

– Vi ser at ordningen ikke treffer godt nok. Vi har hele tiden pekt på at avisene sliter veldig tungt, men at de likevel ikke kommer inn under kompensasjonsordningen. At det bare er brukt 91,9 million, viser det samme, sier generalsekretær i Landslaget for lokalaviser, Tomas Bruvik til Medier24.

Styreleder i Fagpressen Erik Nord sier dette i en kommentar:
– Dagens utbetaling av kompensasjon for bortfall av inntekter ved utbruddet av korona-pandemien, viser tydelig hvor viktig det er å ha en aktiv organisasjon som Fagpressen. Det er også viktig at alle medieorganisasjonene har stått sammen og forhandlet med myndighetene om rammene for ordningen.
– Vi bør likevel stille spørsmål ved om ordningen har truffet godt nok, all den tid knapt en tredjedel av de avsatte midlene nå blir utbetalt til medier som har tapt inntekter som følge av pandemien. Dette vil nå bli fulgt opp i videre dialog med myndighetene, sier Nord.

Les også:
  • I "Årets magasincover" er fagbladet nominert for forsiden "Ordene bak sladden". Den andre nominasjonen er i kategorien "Årets magasin".

  • Kristoffer Egeberg, redaktør i Faktisk.no-redaksjonen, har sagt ja til å bli med i juryen for Fagpresseprisene. Egeberg får et særlig ansvar for kategorien Fagpressens gravepris.
     

  • I dag, fredag 30. april, overtar de 11 leietakerne Pressens hus i Skippergata i Oslo. Fagpressen og alle de andre flytter inn i løpet av mai måned.