Advokatbladet i 100

Advokatbladet i 100

Den jubilerende redaksjonen i Advokatbladet - fra venstre Henrik Skjevestad, redaktør Nina Schmidt; Kari Hegstad og Thea N. Dahl. (Foto: BN).

Del: 

Advokatbladet fyller 100 år i disse dager og feirer med jubileumsutgaven "100 advokater som endret Norge". Bladet byr på mye interessant historieformidling.

– Vi har portrettert hundre advokater gjennom 100 år – på 100 sider, forteller en stolt redaktør Nina Schmidt. I en introduksjonsartikkel skriver hun at det var en nærmest umulig oppgave å velge ut de 100 blant "et stjernelag av dyktige fagfolk". Redaksjonen har brukt en jury bestående av kompetente folk til å foreta utvelgelsen.

Grepet fungerer faktisk godt for å fortelle mye historie på begrenset plass. Det er liten tvil om at advokatprofesjonen har preget historien sterkt. Det er også interessant å få med seg fakta – som at Eline Sem, med juridisk embetseksamen fra 1901, var første kvinne som ble høyesterettsadvokat både i Norge og Europa. Her lærer man også at Johan B. Hjort, som var en av grunnleggerne av NS, brøt med partiet og drev aktivt motstandsarbeid.

Jubileumsutgaven utkom onsdag, og det var kakeservering med inviterte gjester i Juristenes hus i Oslo i anledning dagen.

 

Les også: