– Pass på den viktige grensen mellom kommunikasjon og journalistikk

– Pass på den viktige grensen mellom kommunikasjon og journalistikk

Ansvarlig redaktør i Forsvarets forum, Stian Eisenträger, tar opp problemet med at statsapparatet bruker redaktørtittelen på kommunikasjonsstillinger i en kronikk hos KOM24. (Foto: Mats Greger, Journalisten).

Del: 

"I en tid hvor falske nyheter, propaganda og «alternative fakta» florerer og benyttes i hybrid krigføring, og hvor en stor del av befolkningen er usikre på om de klarer å oppdage falske nyheter, bør våre myndigheter være sitt samfunnsansvar bevisst og ikke bidra til å viske ut den utrolig viktige grensen mellom kommunikasjon og journalistikk." Det skriver redaktør Stian Eisenträger i en kronikk i KOM24.

Som redaktør i Forsvarets forum har Eisenträger et nært og aktivt forhold til nettopp hvor viktig det er å skjelne godt mellom kommunikasjon og journalistikk. Han har skrevet kronikken med bakgrunn i at stadig flere departementer søker etter "redaktører" når de mener folk som skal drive med kommunikasjon eller informasjon på vegne av statsapparatet.

Stian Eisenträger peker på forsvarssjefens egen kommunikasjonssjef som en som har forstått å holde orden i hva det innebærer å kalle seg redaktør:

"En kommunikasjonssjef som virkelig har forstått alvoret i dette, er forsvarssjefens kommunikasjonssjef Eystein Kvarving. Da jeg som fersk redaktør høsten 2020 tok opp at det fantes både «journalister» og «redaktører» i Forsvarets kommunikasjonsavdelinger, tok Kvarving umiddelbart grep og la ned forbud mot at andre forsvarsansatte enn journalistene og redaktørene i Forsvarets forum kan benytte disse titlene."

Les hele kronikken hos KOM24.

Les også: