– En merkedag for fag- og dybdejournalistikken!

– En merkedag for fag- og dybdejournalistikken!

Nestleder Berit Nyman og adm. direktør Per Brikt Olsen gleder seg over medieansvarsloven som fredag ble lagt fram av kulturminister Trine Skei Grande i statsråd. Lovteksten tydeliggjør at de redaktørstyrte fagmediene er omfattet av loven. (Foto: Kjartan Tyvand).

Del: 

– Fagpressen er nå beskrevet tydelig innenfor loven. Jeg tror denne tydeliggjøringen kommer til å styrke oss i møte med myndighetene - også på andre områder, kommenterer Fagpressens Per Brikt Olsen.

Adm. direktør Per Brikt Olsen og nestleder Berit Nyman mener at den nye loven som fredag ble framlagt i statsråd av kulturminister Trine Skei Grande, er av stor betydning for medlemmene i Fagpressen.

– Nå hersker det ikke lenger noen tvil om hvorvidt de redaktørstyrte fagmediene omfattes av loven. Tidligere var det nødvendig å lese forarbeidene til mediefridomslova, for å forstå at fagpressen var omfattet av loven. Flere av våre titler har derfor tidvis møtt utfordringer, for eksempel når de har stilt krav om innsyn for å kunne gjøre i sitt journalistiske arbeid. Nå er vi klart definert innenfor lovens virkeområde! oppsummerer Olsen og Nyman.

Les også: