Økt mediestøtte – Fagpressen presser på for justert momsforskrift

Økt mediestøtte – Fagpressen presser på for justert momsforskrift

Trine Skei Grande gleder seg til å presentere kulturdepartementets budsjett for 2020 på en pressekonferanse i Nasjonalbiblioteket mandag. (Foto: BN).

Del: 

Fagpressen forventet ikke noe nytt om momssaken i forbindelse med kulturbudsjettet for 2020. – Våre forventninger ligger i å få på plass en justert forskrift, slik finansministeren lovet i sommer, sier adm. direktør Per Brikt Olsen i Fagpressen etter presentasjonen av kultur- og mediebudsjettet mandag.

Lovendringen om digitalt momsfritak for fag- og dybdejournalistikk ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett 2019.

– Forskriften som beskriver lovanvendelsen, ble samtidig dessverre utformet slik at den likevel ikke ble anvendbar for moderne digitale utgaver. Finansministeren sa i sommer at man i løpet av 2019 skulle jobbe videre med forskriften, slik at moderne digitalpublisering for dybdejournalistikk også kan bli fritatt for moms, kommenterer Per Brikt Olsen. 

Han legger til at signalene Fagpressen har fått etter sommeren, tyder på at departementet ser for seg å sluttføre dette arbeidet før jul. Fagpressen arbeider tett med andre presseorganisasjoner for å få gjennom disse nødvendige endringene.

– Søke innovasjonsstøtte

– For Fagpressen er det også verd å merke seg doblingen av posten innovasjonsstøtte. Dette er et område hvor Fagpressens medlemmer er «søkegode»! minner Fagpressens direktør om. Han nevner som et eksempel Teknisk Ukeblad som har søkt og fått innvilget midler fra innovasjonsposten som Medietilsynet forvalter.

Mye ros fra bransjen

De andre medieorganisasjonene kommenterte mandag Trine Skei Grandes kulturbudsjett for 2020 i rosende ordelag, for økt mediestøtte og mer penger til innovasjon.

MBLs direktør Randi Øgrey kalte dette "en god dag" og uttrykte håp om at kulturministeren "gjør dette til et permanent løft".

–  Forslaget til statsbudsjett er gode nyheter for de aller minste redaksjonene. Det er bra, sa NJs leder Hege Iren Frantzen, mens generalsekretær Rune Hetland i LLA utropte 7. oktober til en stor dag for lokalavisene og dermed bransjen.

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening uttrykker også glede over "at vi nå får en oppjustering av mediestøtten og et ekstra løft for lokalavisene."

Per Brikt Olsen i Fagpressen mener også at Skei Grande viser styrke som medieminister i budsjettet for neste år med de økte bevilgningene til ulike former for mediestøtte. Selv er han likevel ikke klar til noen feiring før det foreligger en justert forskrift for digitalt mva-fritak for fagmediene som likestiller dem med nyhetsmediene.

– Det utkastet til forskrift som ble sendt ut i juli måned, er ikke tilpasset moderne dynamisk publisering. Det har vi sagt tydelig fra om i høringer og dialog. Vi har altså grunn til å tro at regjeringen arbeider med en forskrift mer i tråd med de signalene den har gitt om likebehandling og framtidsrettede rammevilkår – og at den kommer i løpet av høsten, sier Olsen.

Les også: