Årsmøtet: Bra oppslutning og to nye styremedlemmer valgt

Årsmøtet: Bra oppslutning og to nye styremedlemmer valgt

Ordstyrer Eva Ler Nilsen, t.h., leder gjennomførinngen av Fagpressens årsmøte etter å ha fått klubben av styrets nestleder Trine Østlyngen. Adm. direktør Per Brikt Olsen til venstre. (Foto: BN).

Del: 

Fagpressens årsmøte ble gjennomført i stor, leid sal på Litteraturhuset i Oslo torsdag i forrige uke, med oppslutning omtrent som normalt de siste årene.

Styrets nestleder Trine Østlyngen åpnet møtet. Hun kommenterte at dette var første gang på et halvt år at Fagpressen har kunnet arrangere et fysisk møte.

– Håpet er jo at det blir mer og mer normale tilstander utover høsten, men vi kan ikke ta det for gitt. Det er uansett svært hyggelig å se at såpass mange er på dette møtet, sa Østlyngen blant annet, før hun ledet valg av ordstyrer og overlot møteledelsen til Eva Ler Nilsen, redaktør i Fagbladet.

Det var ingen innkomne saker til årsmøtet 2020, men gjennomgang av årsberetning og regnskap. Adm. direktør Per Brikt Olsen holdt en kort presentasjon av hvordan Fagpressen har arbeidet i 2019. Han la vekt på de to viktige mediepolitiske gjennombruddene som nå er iverksatt: Digitalt mva-fritak for redaktørstyrte fagmedier og medieansvarsloven, som NRs Arne Jensen holdt en egen innledning om i forkant av årsmøtet. Loven omfatter fagmediene og gir et mer likestilt lovregime.

To nye styremedlemmer ble valgt av årsmøtet, for to år: Ragnhild Vartdal som er journalist i Khrono og redaktør Ivar Kvistum i Handikapnytt. Tre styremedlemmer ble gjenvalgt for to år; Ole Henrik Nissen-Lie, Ingunn L. Roald og Bjørnar Kjensli.

Paal Svendsen, nettredaktør Utdanning og Mona Askerød, redaktør Musikkultur gikk ut av styret og ble takket med blomster av nestleder Trine Østlyngen.

Styret i Fagpressen ser nå slik ut:

Erik Nord, konsulent, styreleder

Trine Østlyngen, konsulent, nestleder

Styremedlemmer:

Svein-Yngve Madssen, redaktør LO-Aktuelt

Lina Schøyen, redaktør Motor

Ole Henrik Nissen-Lie, daglig leder Norsk Maritimt Forlag

Ingunn L. Roald, markedssjef Sykepleien

Bjørnar Kjensli, redaksjonssjef forskning.no

Ragnhild Vartdal, journalist Khrono (ny)

Ivar Kvistum, redaktør Handikapnytt (ny)

Les også: