Åpen tilgang – men til hvilken pris?

Åpen tilgang – men til hvilken pris?

Redaktør Nina Kristiansen, forskning.no, ledet seminaret "Hva er prisen for at kunnskap kan deles fritt?" torsdag. Hun ledet også dette panelet i diskusjonen til slutt: Fra venstre Nina Karlstrøm, Unit; Hanne Monclair, KUD; Hege Gundersen, Norsk forleggerforening; Jorun Dahl Nord Nordgård, Forskerforbundet og Yngve Slettholm, Kopinor. (Foto: Hege Lunde, Kopinor).

Del: 

Alle erklærte seg for åpen tilgang til offentlig finansiert forskning. Men de fleste hadde mange spørsmål om konsekvensene av de nye reglene for forskningspublisering som kommer med Plan S, på Fagpressens og Kopinors godt besøkte seminar torsdag 26. september.

Fagpressens Per Brikt Olsen understreket behovet for bedre innsikt nettopp om konsekvensene for kunnskapsbygging i samfunnet, da han åpnet seminaret.

Nær 100 deltakere fylte rommet, og det ble stilt spørsmål fra mange ulike ståsteder til innlederne.

Seniorrådgiver Hanne Monclair i Kunnskapsdepartementet viste til de nasjonale retningslinjene fra 2017 og Plan S, som kom i endelig versjon i 2019. Departementet arbeider nå på flere felt for å tilpasse planene til norsk virkelighet. Kravene til åpen tilgang vil etter hvert også omfatte monografier og antologier, men Monclair trakk opp en klar grense: Dette gjelder bare den fagfellevurderte forskningen.

Seksjonssjef Nina Karlstrøm i Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning) ga en gjennomgang av situasjonen i dag. Unit har forhandlet med flere internasjonale tidsskriftforlag og kommet fram til «publiser og les»-avtaler som vil legge til rette for en overgang til åpen tilgang.

Adm. direktør Per Brikt Olsen i Fagpressen, forlagssjef Hege Gundersen i Universitetsforlaget og generalsekretær Arne Vestbø i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening representerte rettighetshaverne. Hege Gundersen tegnet et bilde av en forlagsverden langt fra de internasjonale tidsskriftgigantene og kunne fortelle om tidlige norske tiltak for å åpne tilgangen til tidsskriftartikler.

Arne Vestbø etterlyste en større bevissthet om det litterære systemet. – Kopinor-avtalene og kollektiv rettighetsforvaltning bidrar til et sterkt faglitterært fond som er vesentlig for utgivelser faglitteratur og forskningsformidling, understreket han.

I paneldiskusjonen ble innlederne supplert av fagsjef Jorunn Dahl Norgård i Forskerforbundet og Kopinors adm. direktør Yngve Slettholm. Her ble blant annet flere eksempler på uklarheter i ordbruk og begrepsforståelse, for eksempel når det gjelder opphavsrett, brakt på bane.

– Finn dere et rom og snakk mer om dette! kommenterte programleder Nina Kristiansen fra forskning.no.

Seminaret og diskusjonen viste tydelig at de ulike miljøene har mye å snakke sammen om, ikke minst når det gjelder å avklare begreper.

Tekst: Trond Smith-Meyer, Kopinor

For medlemmer

Her kan medlemmer i fagpressen logge inn og få tilgang til alle rammeavtalene våre.

 

Søk kompetansestøtte

(Foto: NTB Scanpix).

Søk penger til å realisere økt kompetanse gjennom kurs eller egne prosjekter, innen fristen onsdag 5. februar. 

Les også: