Vil du hospitere i Faktisk.no?

Vil du hospitere i Faktisk.no?

Del: 

Faktisk.no vil gjerne ta i mot en journalist fra en redaksjon i Fagpressen, som hospitant. Blir det deg?
Fagpressens fondsstyre har satt av penger i årets pott! 

Et ønske fra Faktisk.no om samarbeid med Fagpressen er blitt til en avsetning av inntil 200 000 kroner, slik at en journalist fra en redaksjon i Fagpressen kan hospitere i Faktisk.no i fire måneder i løpet av året.
– Vi håper virkelig på flere gode hospitant-søknader! sier leder i fondsstyret Nina Kristiansen.
Søknadene blir vurdert av fondsstyret. Det endelige valget av en hospitant blir gjort av ansvarlig redaktør Kristoffer Egeberg i Faktisk.no.
Faktisk.no har laget en stillingsbeskrivelse for hospitantordningen.

Her er nettstedet Faktisk.no

Her er skjemaet for å søke Fagpressens kompetansestøtte 2018.

Her er årets prioriteringer i tillegg til hospitantordning i Faktisk.no, og de generelle kriteriene for Fagpressens kompetansestøtteordning.

 

Fordeler som INMA-medlem!

Redaktørkampanjen

Les også: