Viktig med profesjonell fagmediejournalistikk

Viktig med profesjonell fagmediejournalistikk

Skjermdump fra LO-Aktuelt

Del: 

"Det er ingen motsetning mellom verdier og journalistikk," skriver redaktør Svein-Yngve Madssen i en kommentar etter at LO-Aktuelt ble frifunnet i Pressens Faglige Utvalg. Madssen peker på behovet for god og profesjonell journalistikk fra fagpressen.

– I likhet med andre seriøse medier følger LO-Aktuelt Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten, skriver redaktør Svein-Yngve Madssen i LO-Aktuelt i sin lederartikkel. Han legger til at "derfor er PFUs vurdering viktig for oss."

Det var Høyres Stefan Heggelund som hadde klaget inn flere artikler i LO-Aktuelt til PFU, etter høstens valgkamp. Heggelund mente at journalistikken i LO-aktuelt var ensidig og ikke slapp til motstemmer. PFU fant i sin gjennomgang at LO-Aktuelt hadde fulgt reglene i Vær varsom-plakaten, og konkluderte med full frifinnelse.

LO-Aktuelt ønsket ikke såkalt "minnelig løsning", fordi de så en verdi i å bli vurdert av PFU i akkurat denne saken.

Redaktør Svein-Yngve Madssen mener at fagmediejournalistikken spiller en stadig viktigere rolle i samfunnet, ikke minst i lys av at mange større redaksjoner har nedbemannet gjennom de siste årene.
– Derfor er det så viktig at fagmediene driver profesjonelt og satser på medier som redigeres etter Redaktørplakaten og følger god presseskikk, kommenterer Madssen.

Fordeler som INMA-medlem!

Redaktørkampanjen

Les også:
  • Fagpressens felles personvernombudsordning for medlemmene er i gang. Ordningen er bemannet med IT-sjef Kjartan Tyvand i førstelinjen, og med Wiersholms advokatfullmektig Pernille Gjerd Lia som jurdisk ekspert.

  • Det er en viktig seier for fag- og dybdejournalistikk at regjeringen i nå fastslår at dette journalistiske området ikke lenger skal diskrimineres. Nå er det ikke lenger en diskusjon om digitalt mva-fritak skal komme. Men det er fortsatt behov for å avklare hvordan fritaket skal komme, og når det kommer, skriver adm. direktør Per Brikt Olsen i Fagpressen.

  • Endelig står det svart på hvitt, i regjeringens reviderte nasjonalbudsjett: Fagpressen skal innlemmes i ordningen med digitalt fritak for merverdiavgift!
    – En milepæl i Fagpressen! fastslår adm. direktør Per Brikt Olsen.