Stor interesse for ny personvernlov

Stor interesse for ny personvernlov

Wiersholmadvokat Rune Opdahl viste til flere av konsekvensene av det nye lovverket.

Del: 

Flere enn 50 av Fagpressens medlemmer var på plass i VG-bygget under Fagpressens frokostseminar mandag morgen, i samarbeid med og Helthjem/Mediapost AS. 

Fra 25. mai neste år vil den gamle personvernloven være historie og Norge vil være del av et felles nytt europeisk lovverk (GDPR).

Også ny lov som regulerer cookies er det et mål å innføre fra samme dato, selv om den såkalte ePrivacy-loven ennå ikke er vedtatt. 

På frokostseminaret delte Ingvild Ness fra Schibsted hvordan de forbereder seg på dette, og hvordan de arbeider med det politiske systemet i EU.

Wiersholmadvokat Rune Opdahl viste til flere av konsekvensene av det nye lovverket og hva loven vil bety for foretak med databaser i form av medlemskap, abonnementsregister osv.

Fagpressens Per Brikt Olsen fortalte at Fagpressen sentralt har ambisjoner om å bistå medlemmene. Felles utforming av skjemaer, felles mal for dokumentasjon og felles personvernombud er blant tingene vi arbeider med, sier Olsen.

Ingvild Ness fra Schibsted forklarer hvordan de forbereder seg.

   
Les også: