Skuffende statsbudsjett

Skuffende statsbudsjett

Kulturminister Linda Hofstad Helleland legger fram et 2018-budsjett som medier og medieorganisasjoner er svært skuffet over. Her er hun flankert av Mediemangfoldsutvalget i mars i år. (Foto: BN).

Del: 

Kulturminister Linda Hofstad Helleland har fått inn ett eneste av tiltakene fra Mediemangfoldsutvalget til statsbudsjettet for 2018. Men «Innovasjonsrettet tilskuddsordning» skal finansieres ved å redusere produksjonstilskuddet til nyhets- og aktualitetsmedier. Fagpressen er skuffet over budsjettet.

– Vi har allerede mistet illusjonen om at denne regjeringen står for en offensiv mediepolitikk. Men dette er virkelig elendig, kommenterer adm. direktør Per Brikt Olsen i Fagpressen.
– Det klinger meget hult og har knapt noen troverdighet når statsråder i regjeringen Solberg påberoper seg å ha «modernisert virkemiddelapparatet, blant annet gjennom innføringen av momsfritak for elektroniske nyhetsmedier og plattformnøytralt produksjonstilskudd.» I Fagpressen står vi fortsatt utenfor alle ordninger. Vi har ikke fått del i det digitale mva-fritaket, og er offer for en urimelig forskjellsbehandling som fører til at nyhetssultne redaksjoner hos våre over 200 medlemmer ikke kan delta i den digitale transformasjonen.
– Vi har lagt fram solid dokumentasjon i mange omganger, for hvor urimelig dette er, men opplever at det ikke blir forstått.  Det er provoserende, ikke minst fordi regjeringens representanter stadig holder festtaler der de uttrykker stor bekymring for de uavhengige mediene og det opplyste demokratiet, sier Per Brikt Olsen.

Les flere saker om reaksjoner på statsbudsjettet:

Medier24

Journalisten

Kampanje

Aftenposten

Fordeler som INMA-medlem!

Redaktørkampanjen

Les også: