Søk kompetansestøtte for 2017 nå

Søk kompetansestøtte for 2017 nå

Fondsstyret med redaktør Barth Tholens i spissen, lyser i dag ut Fagpressens kompetansestøtte, og det er hele 500 000 kroner i potten. Søknadsfristen er 23. januar 2017. (Foto: BN).

Del: 

Fagpressens vederlagsfond utlyser kompetansestøtte for 2017, med søknadsfrist 23. januar. Les videre om hvilke typer prosjekter som er prioritert, når potten på 500 000 kroner skal fordeles. Kompetansestøtten kan søkes av alle rettighetshavere, både medlemmer og ikke-medlemmer.

Fondsstyrets leder Barth Tholens smiler bredt og utlyser 500 000 blanke kroner til kompetansegivende tiltak i 2017.
– Dette er jo et gladbudskap til alle som trenger penger til gode prosjekter. Men hva skal søkerne legge vekt på denne gangen?
– Vi i fondsstyret mener at fjorårets utlysning, der vi for første gang utpekte noen tydelige prioriteringer, var ganske vellykket. Fagpressen lyktes på den måten med å støtte noen gode samarbeidsprosjekter mellom forskjellige medier. Dette har vært et godt grep, og derfor vil vi også for 2017 gi noen tydelige signaler om hva slags kompetansetiltak vi ønsker å gi støtte til, sier Barth Tholens og spesifiserer:
– Vi vil støtte samarbeid om å skaffe seg kompetanse til å drive med nyskaping som kan gi fagmediet nye inntekter. Og vi ønsker å støtte målrettede prosjekter for utvikling av meningsstoff i fagmediene.

Hvordan gjøre debattstoff til gull for fagmediet?
Tholens utdyper meningsstoff-satsingen slik:
– Fondsstyret mener at utvikling av meningsstoff er interessant i dagens medieverden. Og vi mener at det kan skaffe fagpressen flere lesere – hvis det gjøres på en god måte. Hele spekteret, fra redaktørens kommentarer til kronikker, kommentarstoff, debatt, og stoff som deles i sosiale medier.

Nyskaping for inntekter
Satsingen på nyskaping kan også kalles støtte til entreprenørvirksomhet, sier Tholens.
– Det kan være å sette i gang redaksjonelle eller andre tiltak, som man kan tjene penger på. Et godt eksempel er Kommunal Rapport som har klart å gjøre sin egenutviklede leverandørdatabase – et redaksjonelt produkt – til en ny inntektskilde. Vi tror at det er mulig også i små medier å dyrke fram ideer som kan styrke inntektssiden. Vi ønsker å stimulere for eksempel det å hente inn folk som kan vise redaksjonene og markedsavdelingene hvordan man kan sette i gang slike tiltak.

– Er det fortsatt også mulig å søke støtte til enkeltstående kurs?

– Absolutt. Også i år anbefaler vi et utvalg konferanser og kurs som vi kan støtte med inntil kroner 10 000. (Se liste over anbefalte konferanser nedenfor).
– Spesielt kan vi nevne konferansen Digital Innovators' Summit i Berlin i mars. Dit arrangerer Fagpressen en studietur, og man kan melde seg på den, og søke støtte til denne.

Litt tidligere frist – mer penger
Fristen for å søke kompetansestøtte fra Fagpressen i 2017, er mandag 23. januar. Som i 2016 blir det bare én utlysning, og alle søknader sendes med dette skjemaet.
– Som leder for vederlagsfondet gleder jeg meg over at styret i Fagpressen har valgt å øke potten i år. Det er en anerkjennelse av at Fagpressen ser kompetanseutvikling som svært viktig, og at det satses på å bidra til at flere kan øke kompetansen sin.  Så vi gleder oss til mange gode søknader! sier Barth Tholens. Han ber alle søkere om å sette seg inn i kriteriene for Fagpressens kompetansestøtte.

– Er det noe dere ikke vil gi støtte til?
– Ja, som før gir vi ikke kompetansestøtte til konferanser på medienes egne fagfelt eller interesseområder. Og vederlagsmidlene gis heller ikke som ren reportasjestøtte.
– Men jeg vil gjerne understreke at det er bare å ta kontakt med meg eller administrasjonen i Fagpressen, dersom søkerne sitter og lurer på noe.

 

Anbefalte kursleverandører og konferanser

Eksempler på konferanser og kurs som du kan søke kompetansestøtte for å delta på i 2017. (Du må selv finne fram til detaljer om program, priser og annet for å lage prosjektbeskrivelse og budsjett):

Internasjonale, USA:

The Future Media Lab, Annual Conference

SIIA/American Business Media

IRE: Investigative Reporters & Editors

IRE: NICAR 2017

The Folio Show, 9.–11. oktober 2017, New York

Internasjonale, Europa:

DIS, Digital Innovators' Summit, 19.–21. mars 2017, Berlin

FIPP

Nordisk Journalist Center, Århus, Danmark. Se NJCs kursprogram på njc.dk

Innenlands:

Regionale journalistkonferanser, eks. Hellkonferansen, 3.–5. februar 2017, Hell

SKUP, 31. mars–2. april 2017, Tønsberg

Nordiske mediedager, 10.–12. mai, Bergen

Institutt for journalistikk, IJ, 2016. Se IJs kursprogram på ij.no

Fordeler som INMA-medlem!

Redaktørkampanjen

Les også: