Ruster opp kompetansen om GDPR

Ruster opp kompetansen om GDPR

Berit Nyman og Per Brikt Olsen har gjennomgått sertifiseringskurs i GDPR – den nye personvernlovgivningen som trer i kraft i mai. (Foto: Elisabeth Berg Pronkow).

Del: 

Fagpressens stab jobber for å øke sin egen GDPR-kompetanse. Målet er å kunne rådgi medlemmene godt i det nye regelverket om personvern.

Adm. direktør Per Brikt Olsen og nestleder Berit Nyman er denne uken blitt Wiersholm-sertifisert i den nye personvernloven som trer i kraft i Norge 25. mai. Økonomi- og IT-sjef Kjartan Tyvand gjennomfører GDPR-kurs på BI, og blir sertifisert i begynnelsen av mai.

– Det er viktig at vi som jobber i Fagpressen har god grunnlagskompetanse om dette, i forkant av at den nye loven kommer, sier Per Brikt Olsen. Han legger til at kurset hos Wiersholm også ga et godt innblikk i at det er mange spørsmål om hvordan man skal praktisere regelverket riktig, og at det ikke alltid er en klar "fasit" for dette.
– I noen tilfeller er det nok nødvendig å bruke juridisk ekspertise. Men nå er vi langt bedre skodd for å kunne sortere spørsmålene og finne de gode løsningene, sier Olsen. – Bruk oss! oppfordrer han.

Nyman og Olsen minner om Fagpressens GDPR-frokost onsdag i neste uke: – Det er plass til flere. Meld dere på, og få førstehåndsinformasjon fra Datatilsynet som er den norske myndigheten på området GDPR!

Fordeler som INMA-medlem!

Redaktørkampanjen

Les også:
  • Fagpressens felles personvernombudsordning for medlemmene er i gang. Ordningen er bemannet med IT-sjef Kjartan Tyvand i førstelinjen, og med Wiersholms advokatfullmektig Pernille Gjerd Lia som jurdisk ekspert.

  • Det er en viktig seier for fag- og dybdejournalistikk at regjeringen i nå fastslår at dette journalistiske området ikke lenger skal diskrimineres. Nå er det ikke lenger en diskusjon om digitalt mva-fritak skal komme. Men det er fortsatt behov for å avklare hvordan fritaket skal komme, og når det kommer, skriver adm. direktør Per Brikt Olsen i Fagpressen.

  • Endelig står det svart på hvitt, i regjeringens reviderte nasjonalbudsjett: Fagpressen skal innlemmes i ordningen med digitalt fritak for merverdiavgift!
    – En milepæl i Fagpressen! fastslår adm. direktør Per Brikt Olsen.