Nytt styre i Journalistforum

Nytt styre i Journalistforum

Nyvalgt styre i Journalistforum, ved noen av dem. Fra venstre Marianne Ruud, Aksel Kjær Vidnes, Henrik Skjevestad og Anne Lise Stranden, leder. (Foto: BN).

Del: 

Tre nye styremedlemmer ble valgt inn i styret i Journalistforum på årsmøtet mandag. Anne Lise Stranden, forskning.no, tar en periode til som leder.

Hovedprosjektet for Journalistforum er også i kommende periode å lage en god PUFF-konferanse for journalister og redaktører i Fagpressen.
– Det regner vi med å få til, sier gjenvalgt leder Anne Lise Stranden. Hun ser fram til å jobbe med det nye styret.

De nye styremedlemmene er Aksel Kjær Vidnes, Forskerforum, Marianne Ruud, Utdanning og Henrik Skjevestad, Advokatbladet. Sjur Frimand-Anda, Finansfokus, tok gjenvalg som styremedlem, mens frilanser Georg Mathisen er varamedlem.

Fordeler som INMA-medlem!

Redaktørkampanjen

Les også:
  • Fagpressens felles personvernombudsordning for medlemmene er i gang. Ordningen er bemannet med IT-sjef Kjartan Tyvand i førstelinjen, og med Wiersholms advokatfullmektig Pernille Gjerd Lia som jurdisk ekspert.

  • Det er en viktig seier for fag- og dybdejournalistikk at regjeringen i nå fastslår at dette journalistiske området ikke lenger skal diskrimineres. Nå er det ikke lenger en diskusjon om digitalt mva-fritak skal komme. Men det er fortsatt behov for å avklare hvordan fritaket skal komme, og når det kommer, skriver adm. direktør Per Brikt Olsen i Fagpressen.

  • Endelig står det svart på hvitt, i regjeringens reviderte nasjonalbudsjett: Fagpressen skal innlemmes i ordningen med digitalt fritak for merverdiavgift!
    – En milepæl i Fagpressen! fastslår adm. direktør Per Brikt Olsen.