To nye i Fagpressens styre

To nye i Fagpressens styre

Styret i Fagpressen etter valg av to nye medlemmer tirsdag. Fra venstre foran: konsulent Trine Østlyngen, nestleder, redaktør og daglig leder Ole Henrik Nissen-Lie, markedssjef Ingunn Roald, nytt styremedlem. Bak fra venstre: styreleder Erik Nord, redaktør Mona Askerød, nytt styremedlem; nettredaktør Paal Svendsen, redaktør Svein Åge Eriksen og redaksjonssjef/journalist Bjørnar Kjensli. (Foto: Kjartan Tyvand).

Del: 

Markedssjef Ingunn Roald og redaktør Mona Askerød ble valgt inn som nye medlemmer i Fagpressens styre på årsmøtet tirsdag.

De to kommer fra henholdsvis Sykepleien og Musikkultur, og begge har lang erfaring i Fagpressens faglige fora.

Deltakerne på årsmøtet fikk en grundig gjennomgang av aktivitetene i 2017, og årsberetning og regnskaper ble godkjent.
Styreleder Erik Nord ga ros til administrasjonen for høyt aktivitetsnivå gjennom fjoråret. Han takket også avtroppende styremedlem Britt Sofie Hestvik som gikk ut av styret etter to perioder.

Valgkomiteleder Nina Granlund Sæther legger fram innstilling og forslag for årsmøtet. Fra venstre Per Brikt Olsen, Knut Hovland som ble valgt som ordstyrer, og styreleder Erik Nord. (Foto: BN).

Valgkomiteen hadde fått i oppdrag å foreslå en løsning for å gjenopprette systemet med at cirka halvparten av styret er på valg hvert år. Leder i valgkomiteen, Nina Granlund Sæther, framla forslag om å prolongere toårsperioden med ett ekstra år for tre av de sittende styremedlemmene, og forslaget ble vedtatt av årsmøtet.

 

Fordeler som INMA-medlem!

Redaktørkampanjen

Les også:
  • Mandag ettermiddag ble det offentliggjort at innføringen av den nye personvernlovgivningen blir utsatt i Norge, fra 25. mai til tidligst 1. juli. Teksten nedenfor er fra et nyhetsbrev sendt fra advokatfirmaet Wiersholm mandag.

  • Tidsskrift for Den norske legeforening og sjefredaktør Are Brean har gått helt til topps i den årlige kåringen av "Årets tidsskrift" hos Norsk tidsskriftforening.

  • Roger Aarli-Grøndalen heter den nye redaktøren i Journalisten. Han kommer fra Eidsvoll-Ullensaker Blad, og tiltrer sammen med en annen nyhet: nye nettsider i Journalisten.