Nå er årets kompetansestøtte søkbar

Nå er årets kompetansestøtte søkbar

Fondsstyret i Fagpressen ønsker seg mange gode og velbegrunnede søknader om kompetansestøtte, innen fristen. Fra venstre og rundt bordet: Nina Kristiansen, leder, Svein-Yngve Madssen, Per Brikt Olsen (ikke medlem av fondsstyret), Ivar Kvistum og Kari Bucher. Trine Østlyngen var ikke til stede på dette møtet. (Foto: BN).

Del: 

Inntil 500 000 blanke kroner er satt av til søkbar kompetansestøtte i 2018. Styret for Fagpressens vederlagsfond (bildet) har klargjort årets prioriteringer, og ønsker seg flest mulig gode søknader i bunken innen 15. februar.

Den tydeligste av årets prioriteringer er at fondsstyret har plukket opp et ønske fra Faktisk.no om samarbeid med Fagpressen. Det er blitt til en avsetning av inntil 200 000 kroner til at en journalist fra en redaksjon i Fagpressen kan hospitere i Faktisk.no i fire måneder i løpet av året.
– Vi håper virkelig på flere gode hospitant-søknader! sier leder i fondsstyret Nina Kristiansen. Søknadene blir vurdert av fondsstyret. Det endelige valget av en hospitant blir gjort av ansvarlig redaktør Kristoffer Egeberg i Faktisk.no.
Faktisk.no har laget en stillingsbeskrivelse for hospitantordningen.
Ellers ønsker fondsstyret å stimulere prosjekter som tar sikte på å gjøre fagmediene bedre til å bruke sosiale plattformer smart. Søknader om prosjekter der flere fagmedier samarbeider, både på markedssiden og redaksjonelt, er sterkt ønsket også i år.

Fondsstyret viderefører også å ha en liste med anbefalte konferanser og kursleverandører.

Finn fram de gode kompetanseideene. Klikk deg inn på "Alt om kompetansestøtte fra Fagpressens vederlagsfond" Der finner du oversikter over hvilke prosjekter som har fått støtte de to siste årene, generelle kritierier, og årets prioriteringer. Du finner også en rekke prosjektrapporter som du kan lese som inspirasjon.

Fristen for å søke er torsdag 15. februar.

Her er søknadsskjemaet og listen over anbefalte konferanser/kursleverandører.

Fordeler som INMA-medlem!

Redaktørkampanjen

Les også: