Kjartan + Pernille = Fagpressens felles personvernombud

Kjartan + Pernille = Fagpressens felles personvernombud

Kjartan Tyvand er Fagpressens felles personvernombud, i tospann med advokat Pernille Gjerd Lia i advokatfirmaet Wiersholm. Som medlem i Fagpressen, kan du henvende deg til Kjartan om spørsmåI knyttet til GDPR, og få svar. (Foto: Magne Klann).

Del: 

Fagpressens felles personvernombudsordning for medlemmene er i gang. Ordningen er bemannet med IT-sjef Kjartan Tyvand i førstelinjen, og med Wiersholms advokatfullmektig Pernille Gjerd Lia som jurdisk ekspert.

Kjartan Tyvand er om kort tid uteksaminert og GDPR-sertifisert fra BI, og kommer til å kunne svare på mange av henvendelsene selv. I tilfeller der det trengs mer juridisk avklaring, jobber han sammen med advokatfullmektig Pernille Gjerd Lia – som har spesialisert seg på nettopp personvernlovgivning og de nye GDPR-lovene.

Pernille Gjerd Lia utgjør den juridiske ekspertisen i Fagpressens felles personvernombudsordning. (Foto: Wiersholm).

Gjerd Lia (bildet) har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og jobber i en spesialistgruppe i advokatfirmaet Wiersholm. Denne gruppen er et av landets sterkeste miljøer på alle deler av de nye personvernreglene som blir innført i Norge 1. juli i år.
Ifølge disse lovene må alle virksomheter som håndterer personopplysninger oppfylle en del nye krav, hvorav ett er å ha et personvernombud. Loven åpner imidlertid for ordninger med felles ombud.

Meld deg inn i Fagpressens fellesombudsordning

– Vår ordning med felles personvernombud er alt i gang, med omlag 30 av medlemmene foreløpig. Vi håper at mange flere vil benytte seg av dette medlemstilbudet.  Alle som holder på med å skrive personverndokumentasjon, kan velge å legge inn Kjartan og Pernille som personvernombud! understreker Fagpressens Per Brikt Olsen.

Finansieringsdugnad

Fagpressen gikk tidligere i år ut og inviterte medlemmene til å melde seg inn i ordningen med felles personvernombud. En del medlemmer ser for seg å bruke ombudet relativt mye, og betaler en høyere sum enn de som ser for seg timebetaling. Finansieringen av ordningen hviler blant annet på at det er inngått noen avtaler på høyere bruksnivå. Resten av kostnadene kommer fra Fagpressens budsjett.
Adm. direktør Per Brikt Olsen i Fagpressen sier at han regner med at flere etter hvert vil finne det tjenlig å abonnere på ordningen på et høyere nivå.
– Det er definitivt plass til flere her, sier han.

Et personvernombud har disse hovedoppgavene:

 • ha oversikt over virksomhetens handlinger i forbindelse med bruk av personopplysninger
 • bistå ledelsen i virksomheten i forbindelse med etablering av systemer for internkontroll
 • bistå personer som er registrert hos virksomheten (abonnenter/kunder/borgere) 
 • besvare spørsmål om personvern internt i virksomheten
 • være rådgiver for den ansvarlige for behandlingen av personopplysningene
 • peke på brudd på personopplysningsloven overfor ledelsen
 • være kontaktperson ved henvendelser fra Datatilsynet
 • holde seg orientert om utviklingen innen personvern

Fordeler som INMA-medlem!

Redaktørkampanjen

Les også:
 • Det er en viktig seier for fag- og dybdejournalistikk at regjeringen i nå fastslår at dette journalistiske området ikke lenger skal diskrimineres. Nå er det ikke lenger en diskusjon om digitalt mva-fritak skal komme. Men det er fortsatt behov for å avklare hvordan fritaket skal komme, og når det kommer, skriver adm. direktør Per Brikt Olsen i Fagpressen.

 • Endelig står det svart på hvitt, i regjeringens reviderte nasjonalbudsjett: Fagpressen skal innlemmes i ordningen med digitalt fritak for merverdiavgift!
  – En milepæl i Fagpressen! fastslår adm. direktør Per Brikt Olsen.

 • Med støtte fra Fagpressens vederlagsfond blir journalist Anne Lise Stranden fra forskning.no den første hospitanten i Faktisk.no. Hospitantperioden begynner over sommerferien og varer i fire måneder. Redaktør Kristoffer Egeberg i Faktisk.no sier at redaksjonen kommer til å fortsette med en hospitantordning, og regner med å høste verdifulle erfaringer gjennom høsten.