Gründervirksomhet på redaktørenes årsmøte

Gründervirksomhet på redaktørenes årsmøte

Styret i Fagpressens redaktørforum består av (fra venstre): Svein Åge Eriksen, Finansfokus; Ivar Kvistum, Handikapnytt (leder); Martin Toft, Uniforum; Christina Gulbrandsen, Ingeniørenes stemme og Mona Askerød, Musikkultur. (Foto: BN).

Del: 

Et godt besøkt årsmøte for redaktører gjennomførte valg av nytt styre og vedtok å levere et forslag til Fagpressens årsmøte. Redaktørene hadde dessuten invitert Kjetil Kolsrud som fortalte hvordan det er å etablere sitt eget nisjemedium.

Kolsrud satte i høst i gang nisjemediet Rett24.no og fortalte om "gründervirksomhet fra kjøkkenbordet". Han la vekt på fordelene ved å bygge opp sitt eget medium, og synes det har gått overraskende fort å få en viss trafikk på nettstedet som har som formål å publisere uavhengig journalistikk og debatt om nasjonale og internasjonale rettsavgjørelser, lovforslag, uttalelser og bransjenytt for jurister.

I Fagpressens redaktørforums nyvalgte styre var tre personer på valg. Ivar Kvistum ble gjenvalgt som leder, og Mona Askerød som styremedlem. Ny i styret er Christina Gulbrandsen, redaktør i Ingeniørenes stemme, hun erstatter Karoline K. Åbyholm som gikk ut av styret. Martin Toft og Svein Åge Eriksen var ikke på valg.

Årsmøtet vedtok et forslag som blir sendt til Fagpressens årsmøte i mars, om å forkorte fristen for å levere forslag til årsmøtet.

Fordeler som INMA-medlem!

Redaktørkampanjen

Les også:
  • Fagpressens felles personvernombudsordning for medlemmene er i gang. Ordningen er bemannet med IT-sjef Kjartan Tyvand i førstelinjen, og med Wiersholms advokatfullmektig Pernille Gjerd Lia som jurdisk ekspert.

  • Det er en viktig seier for fag- og dybdejournalistikk at regjeringen i nå fastslår at dette journalistiske området ikke lenger skal diskrimineres. Nå er det ikke lenger en diskusjon om digitalt mva-fritak skal komme. Men det er fortsatt behov for å avklare hvordan fritaket skal komme, og når det kommer, skriver adm. direktør Per Brikt Olsen i Fagpressen.

  • Endelig står det svart på hvitt, i regjeringens reviderte nasjonalbudsjett: Fagpressen skal innlemmes i ordningen med digitalt fritak for merverdiavgift!
    – En milepæl i Fagpressen! fastslår adm. direktør Per Brikt Olsen.