Flere fordeler for deg som medlem i Fagpressen

Flere fordeler for deg som medlem i Fagpressen

Staben i Fagpressen gleder seg til å by på flere medlemsfordeler utover høsten og vinteren. Fra venstre, Per Brikt Olsen, Berit Nyman, Kjartan Tyvand og Elisabeth Berg Pronkow. (Foto: Lars Weimoth).

Del: 

Det skjer mye i Fagpressen i år, så mye at vi har funnet tiden moden for å gi deg en oppdatert oversikt over våre hovedsatsinger. På mange områder slår det ut i flere fordeler knyttet til medlemskapet i Fagpressen.

I løpet av høsten og vinteren kommer Fagpressen til å rulle ut flere nye ordninger og tiltak:

 • Forprosjekt trykk og distribusjon for å kartlegge hvorvidt samproduksjon kan redusere kostnadene for mange av bladene. Høsten 2017.
 • ​Redaktørkampanje. Mål: Styrke redaktørrollen, fremme forståelse av samfunnsoppdraget, dempe presset mot uavhengige redaktører. Middel: Annonsekampanje. Gjennomføres i oktober–desember 2017.
 • Medlemskap i INMA – Interesseorganisasjonen for digital markedsføring og kommunikasjon – med gratis deltakelse på deres arrangementer: Gulltaggen, Performance-konferansen, ”8 minutes”, frokostseminarer, med mer. Høsten 2017.
 • Digital måling og leserdokumentasjon med egen ”toppliste”, fra 1. januar 2018. Samarbeid med Kantar TNS/comScore. Gratis for medlemmer i Fagpressen.
 • Pilotprosjekt om felles innloggings- og identifikasjonssystem. Her ligger en av de viktigste nøklene til å lykkes med mediet i de kommende årene. Våren 2018.
 • Vi utreder felles personvernombud og andre tiltak som kreves når ny personvernlovgivning trer i kraft i mai 2018.

Vi kommer til å publisere mer utfyllende informasjon om disse tiltakene på fagpressen.no etter hvert som det enkelte tiltak kommer i gang. Det blir også noen egne arrangementer, og på Fagpressedagen 22. november får du ny innsikt.

Dette er noen av ordningene du kanskje kjenner fra før:

 • Gratis advokatbistand
 • Bildeavtale med NTB
 • Samarbeid med 07 Media
 • Gratis rådgivning om presseetiske spørsmål
 • Pressekort
 • Opplagskontroll
 • Lesertall fra Kantar TNS

I tillegg har vi til enhver tid ulike prosjektgrupper, eksempelvis innen programmatisk kjøp og salg/annonsestyringssystemer. Fagpressen holder også relevante kurs for journalister, redaktører, markedsfolk og annonseselgere.

Fagpressen samarbeider med de øvrige presseorganisasjonene for å sikre best mulige rammebetingelser for fagmediene, og vi kjemper videre for digitalt mva-fritak i fagpressen.

Fagpressens arbeid for medlemmene er i sterk utvikling. Vi er opptatt av å være en medlemsorganisasjon som ivaretar både tradisjonelle behov og nye utfordringer for fagmediene.

Les Fagpressens medlemsbrev september 2017 som pdf her: PDF iconmedlemsbrev-h17.pdf

Redaktørkampanjen

Visste du at…

medlemmer i Fagpressen får 30 prosent rabatt på alle bildepriser hos NTB for redaksjonell bruk i bladene og på nettsidene.  Se her

Les også:
 • Ole-Asbjørn Fauske, leder for Forsvarets fellestjenester, er utgiver for Forsvarets forum. I den egenskapen lot han seg intervjue på Fagpressedagen 2017 om hvorfor han mener det er viktig å ha en uavhengig redaksjon innenfor Forsvaret. Se debatten her!

 • – For Fagpressen betyr det at forskjellen i rammevilkårene for digital journalistikk kan bli borte fra sommeren 2018. Det vil bli en vitaminsprøyte for våre medlemmer og føre til et taktskifte i digital innovasjon. Vi er svært glad for dette på selveste Fagpressedagen, sier adm. direktør Per Brikt Olsen til Journalisten.

 • Presseorganisasjonene sender tirsdag ut en felles undersøkelse for å kartlegge omfanget av seksuell trakassering i mediebransjen. Undersøkelsen går til medlemmer og ansatte i mediebedrifter.