Fagpressen kjører Redaktørkampanjen!

Fagpressen kjører Redaktørkampanjen!

Berit Nyman, nestleder i Fagpressen, anbefaler Redaktørkampanjen. (Foto: Lars Weimoth).

Del: 

Fagpressens redaktørforum og Fagpressen lanserer i høst en kampanje for redaktørrollen. Vi ønsker å belyse hvor viktig det er nettopp at redaktørens rolle er uavhengig, og dermed kan sikre en balansert dekning av fagfelt og interesseområder.

 

Vi anbefaler alle våre medlemmer å bruke materiellet i kampanjen, for å minne lesere, kilder, medarbeidere og eiere om at det er grunn til å verdsette redaktørenes arbeid for journalistikken.
Fra i dag og ut året kan du bruke materiellet som vi har produsert. Alle formater, både for trykte blader og digital bruk, ligger tilgjengelig for redaktørene i Fagpressen, i en egen annonsebank.

– Vi gjør dette av en bestemt grunn. Mange av redaktørene i Fagpressen merker et økende press mot en del av de reglene vi mener at vi må holde oss til, når vi skal lage god og troverdig journalistikk. Ved å minne leserne av fagmediene på den viktige funksjonen redaktørene fyller, blir de også minnet på de viktige kvalitetene ved fagmediene, sier nestleder Berit Nyman i Fagpressen.

Ivar Kvistum, leder i Fagpressens redaktørforum. (Foto: BN).

Ivar Kvistum (bildet), som er leder i Fagpressens redaktørforum og redaktør i Handikapnytt, presenterte dette som en utfordring for Fagpressen tidlig i høst. Svaret på utfordringen er en kampanje som vil pågå resten av 2017, og der vi håper at du som redaktør finner plass til noen av annonsene i mediet ditt, enten på trykk eller digitalt, for å minne leserne om den viktige funksjonen en uavhengig redaktør har.

Ivar Kvistum sier det slik:
– I Fagpressen baserer vi sakene våre på fakta og godt kildearbeid. Leseren er vår oppdragsgiver, og vi er helt avhengige av din tillit. Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten er to av våre viktigste verktøy. Disse gjør det vi driver med til journalistikk, med en balansert tilnærming, og ikke til informasjonsarbeid på vegne av en aktør med en agenda.

Her kan du lese mer om Redaktørkampanjen.

Fordeler som INMA-medlem!

Redaktørkampanjen

Les også:
  • Fagpressens felles personvernombudsordning for medlemmene er i gang. Ordningen er bemannet med IT-sjef Kjartan Tyvand i førstelinjen, og med Wiersholms advokatfullmektig Pernille Gjerd Lia som jurdisk ekspert.

  • Det er en viktig seier for fag- og dybdejournalistikk at regjeringen i nå fastslår at dette journalistiske området ikke lenger skal diskrimineres. Nå er det ikke lenger en diskusjon om digitalt mva-fritak skal komme. Men det er fortsatt behov for å avklare hvordan fritaket skal komme, og når det kommer, skriver adm. direktør Per Brikt Olsen i Fagpressen.

  • Endelig står det svart på hvitt, i regjeringens reviderte nasjonalbudsjett: Fagpressen skal innlemmes i ordningen med digitalt fritak for merverdiavgift!
    – En milepæl i Fagpressen! fastslår adm. direktør Per Brikt Olsen.