– Fagpressen er på offensiven!

– Fagpressen er på offensiven!

– Fagpressen bygger opp god rådgivning om de nye personvernreglene, sier adm. direktør Per Brikt Olsen.

Del: 

Fagpressens medlemmer trykker og distribuerer 29 millioner papireksemplarer i året. 174 av de 207 medlemmene har redaksjonell aktivitet på egen nettutgave. 19 av Fagpressens medlemmer driver rent digitalt.

– Aktualitets- og dybdejournalistikk fra Fagpressen har en mer sentral rolle enn noen gang tidligere, understreker adm. direktør Per Brikt Olsen. Han tror en naturlig forklaring er at nedbemanning i store redaksjoner alltid prioriterer kjernevirksomheten, og heller reduserer redaksjonell stab på områder med temajournalistikk.
Fagpressejournalistikkens økende viktighet blir bekreftet av NTB og andre bredere anlagte nyhetsmedier, som stadig oftere refererer til fagjournalistikken i sin nyhetsformidling.
– Til tross for dette, må vi i dag igjen konstatere at regjeringen fortsatt ikke vil likebehandle digital aktualitets- og dybdejournalistikk, sier Olsen. Men han vil ikke la noen nederlagsstemning feste seg, og vil heller snakke om hvilke oppgaver Fagpressen arbeider med i 2017.

Fagpressens digitale rekkevidde

– I løpet av sensommeren vil vi sette i gang et opplegg for å få til automatisert måling av Fagpressens digitale utbredelse. Vi vet hvor stort papiropplaget er, og i stor grad hvor mange som leser de forskjellige titlene på papir. Dette gjelder både enkelttitler og Fagpressen som samlet gruppe. Slik informasjon er avgjørende viktig ved myndighetskontakt og for markedsmessig forståelse og kommersiell dokumentasjon. Vi trenger like god dokumentasjon digitalt, og om kort tid vil vi kontakte alle som driver med aktiv digital publisering av innhold, og be dem om å legge på en kode. Det vil bidra til at vi løpende kan dokumentere digitaltitlene enkeltvis og Fagpressen som gruppe, også på den digitale virksomheten. 

Olsen ser for seg å lage en egen «Fagpressens toppliste», i første omgang ved hjelp av en enkel løsning med Google Analytics.

Kontroll over egne data

Han er opptatt av at kontroll over egne data er avgjørende for alle publisister, og understreker at eierskap til egne data blir stadig viktigere.

– Mange tror nok de har kontroll på egne data, uten faktisk å ha det! Annonsører, systemleverandører og andre tredjeparts aktører er tradisjonelt flinkere til å være opptatt av data enn publisister og redaktører er. 
Vi har en rekke eksempler på at det legges på koder som tapper Fagpressens nettsteder for data.

– Ofte skjer dette uten at du vet det. Hensikten er å benytte informasjonen videre, på andre nettsteder, eller å selge eller koble målgruppedata for å tjene penger på det.
Fagpressens direktør understreker så sterkt han kan, at det i årene fremover blir avgjørende viktig å ha kontroll på egne data, og å behandle disse dataene proaktivt, transparent – og i tråd med lovverket som skal beskytte lesere og seere.

Persondata og brukerdata (coockies)

Det er mange tiltak som må settes i gang for å sikre god kontroll over egne data. Det viktigste er kompetanse, sier Per Brikt Olsen.
– Fagpressen vil innlede samarbeid med INMA og andre aktuelle aktører for å tilby kurs og kompetanseutvikling på disse områdene. Noen nettsteder opererer helt uten en datapolicy for nettstedet.

– Som del av den nye personvernloven som trer i kraft mai 2018 vil Fagpressen sammen med Schibsted og advokatfirmaet Wiersholm allerede 12. juni avholde kurs som forteller mer om hvordan man bør innrette seg i forhold til dette. Olsen bruker anledningen til å markedsføre seminaret:

Meld deg på gratis frokostseminar på denne lenken:  http://www.fagpressen.no/kurs-og-arrangementer/seminar-nye-lover-om-personvern-i-2018

Fagpressen ønsker å bistå medlemmene med å få på plass det de nye lovene krever: Standard dokumentasjon, forhandling av godkjente standarder, kontakt med Datatilsynet, og en mulig felles ombudsordning.

ID-løsning for innlogging

Svært mange har stiftet bekjentskap med Amedias AiD og Schibsteds SPID. Denne typen identifikasjonsløsninger på tvers av titler kan gi mange fordeler. Fagpressen vil søke å tilby tilsvarende identifikasjonsløsning til sine medlemmer.
– Vi kan ikke utvikle dette selv, det blir for stort og omfattende, sier Per Brikt Olsen. Han håper det er mulig å slippe å finne opp hjulet på nytt, og heller inngå samarbeid med andre som har fungerende løsninger.    

Salg av annonser

Fagpressens leder er opptatt av inntektsstrømmene til fagmediene. Han tenker strategisk om hvordan kanalen bør jobbe med posisjonering i et marked som endrer seg.

– Direktesalg av annonser er kommet for å bli. Vi har lang tradisjon for å selge papirannonser på den måten. Og i første kvartal 2017 hadde Fagpressen en andel på 30,6% fra digital annonsering. Digitalandelen er nå på nivå med ukepresse og lokalaviser. Digital omsetning er stadig voksende, og blir derfor viktigere for svært mange av Fagpressens medlemmer, påpeker Olsen før han går mer i dybden:

– Digital annonsering foregår i økende grad som digitale transaksjoner. Dette er uavhengig av om det er databeriket automatisert salg, eller bestilt direkte på nettutgaven – for eksempel angitt med avtalt format og plassering.

– Selve transaksjonen vil i stadig økende grad være automatisert og digital. Det betyr at du som redaktør mottar en avregning fra kjøpsplattformen, fremfor å sende faktura. En person som jobber med ad-operation, må følge med og arbeide aktivt opp mot disse markedsplassene.

– Flere av de største aktørene i markedet sender nå faktura på mindre enn 20-30 prosent av sin annonseomsetning, og mange forventer at andelen egenfakturert annonseomsetning raskt vil nærme seg null. Dette betyr ikke at produktet ditt skal selge seg selv – du må fortsatt sørge for å argumentere for dine produktfordeler, påpeker Olsen og forklarer at det er selve transaksjonen som settes opp direkte mellom de aktuelle salgs- og kjøpsplattformene.

Må være tilgjengelige

– Det er avgjørende for Fagpressens medlemmer er å være tilgjengelige på de aktuelle kjøpsplattformene. I Norge foregår en overveldende andel av digital annonseomsetning på to–tre kjøpsplattformer. Det er disse kjøpsplattformene som utgjør den nye markedsplassen. Mange misforstår hvordan dette fungerer, og tenker at dette bare dreier seg om RTB-annonsering, og at det er å betrakte som billig overskudds-salg. Det er det ikke!
– For dem som driver multimedialt, er det i dag fullt mulig å legge ut papirproduktet på enkelte plattformer i tillegg til det digitale tilbudet. Digitale markedsplasser benyttes av samtlige mediebyråer, og av de reklamebyråer som selv står for kjøp i media. Er ikke produktet ditt tilgjengelig, blir du rett og slett ikke vurdert.

Skreddersydd

Olsen sier at Fagpressen vil ta initiativ til å promotere fagpressekanalen til å fremstå samlet på de mest sentrale kjøpsplattformene.
– Det er et voksende ønske blant norske annonsører å være sikker på at annonser vises i riktig sammenheng og til riktig tid og sted.Fagpressens nisjer og høye kvalitet er skreddersydd for dette!

Broen fra papir til nett

– I en tid der vi går fra analoge produkter til stadig mer digital distribusjon av innhold, er det viktig å ha god oversikt og en rimelig trygg plan. Mange har det, men ikke alle. Som publisister må vi ta kontroll på denne reisen!

– Det er en rekke systemleverandører og salgsselskap som stadig forteller oss hvordan dette kan gjøres best, hvis vi bare velger deres løsning. Svært mange av disse løsningene er både gode og spennende, men enkeltvis gir de garantert ikke den kontrollen vi som publisister har behov for!

– Derfor må du selv ha en oppfatning og en god plan for hvordan du skal komme over «broen" til den digitale forretningsmodellen som fungerer for distribusjonen av din publikasjon. Det gode innholdet og journalistikken i fagpressen fortjener det!

Arbeidsgruppe

For å sikre en god transformasjon, vil Per Brikt Olsen tilrettelegge for å stå sammen og samarbeide om digitaliseringen, som en gruppe.
– Hver for oss er vi for små. Sammen er vi både store og interessante for andre. Det er en sentral oppgave for Fagpressen å bidra aktivt med støtte og løsninger. For å sikre en forankring i arbeidet med digitalisering av en samlet fagpresse, nedsetter vi i disse dager en arbeids- og referansegruppe med flere dyktige personer fra Fagpressen. Vi ser frem til en aktiv og offensiv sommer og høst. Og så satser vi på digitalt mva fritak i neste runde, sier Per Brikt Olsen.

Redaktørkampanjen

Visste du at…

medlemmer i Fagpressen får 30 prosent rabatt på alle bildepriser hos NTB for redaksjonell bruk i bladene og på nettsidene.  Se her

Les også:
  • – For Fagpressen betyr det at forskjellen i rammevilkårene for digital journalistikk kan bli borte fra sommeren 2018. Det vil bli en vitaminsprøyte for våre medlemmer og føre til et taktskifte i digital innovasjon. Vi er svært glad for dette på selveste Fagpressedagen, sier adm. direktør Per Brikt Olsen til Journalisten.

  • Presseorganisasjonene sender tirsdag ut en felles undersøkelse for å kartlegge omfanget av seksuell trakassering i mediebransjen. Undersøkelsen går til medlemmer og ansatte i mediebedrifter.

  • Programmet på Fagpressedagen 22. november gir innblikk i mange av de viktige strategiske valgene Fagpressen står midt oppe i. Det blir også godt med deltakere, men det er mulig å melde seg på ut dagen i dag, fredag.